1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Belediyelerin aydınlatma kesintisi %90 azaldı

Belediyelerin aydınlatma kesintisi %90 azaldı

Enerji Günlüğü - Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak genel aydınlatma gideri kesintisi, yüzde 90 azaltıldı.Hükümet, beledeyilerin...

Belediyelerin aydınlatma kesintisi %90 azaldı

Enerji Günlüğü - Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak genel aydınlatma gideri kesintisi, yüzde 90 azaltıldı.

Hükümet, beledeyilerin bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri payı kesintisinin azaltılmasını kararlaştırdı. Buna göre, büyükşehir belediyelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak aydınlatma gideri kesintisi, belediye sınırları içindeki aydınlatma giderlerinin yüzde 20'siyle sınırlandırıldı. Bu oran diğer belediyelerle mücavir alanlarındaki aydınlatma giderleri için yüzde 10 olarak belirlendi.

Bu sınırlar dışıda kalan yerlerdeki aydınlatma giderlerinin yüzde yirmisi ise ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan Genel Aydınlatma Tebliği'nin ilgili bölümü ise şöyleydi:

...

MADDE 10 – (1) Bakanlık; TEDAŞ tarafından kendisine iletilen bedelleri esas alarak, yaptığı inceleme ve kontroller sonrası genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine;

a) Bakanlık bütçesinden ödenecek tutarları 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.

b) Büyükşehir belediyeleri tarafından ödenmesi gereken tutarları her bir büyükşehir belediyesi için ayrı ayrı her ayın 15’ine kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Maliye Bakanlığı; büyükşehir belediyelerine ilişkin tutarları ilgili belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından kesinti yaparak, bildirildiği ayın sonuna kadar Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına yatırır. Saymanlık, genel aydınlatma giderleri kapsamında büyükşehir belediyelerinden yapılan kesintiler toplamını 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.

c) Büyükşehir ilçe belediyeleri, diğer belediyeler ve il özel idareleri tarafından ödenmesi gereken tutarları yasal paylarından kesilmek üzere Bankanın kullandığı kod sıralı listeler halinde elektronik ortamda ödenmek üzere İlbank’a bildirir.

ç) İlbank, ilgili belediyeler ve il özel idarelerine ait kesintilerin toplam tutarını, Bakanlığa hizmet veren Merkez Saymanlığına kesintinin yapıldığı ay içerisinde yatırır. Saymanlık ise, bu tutarı 3 iş günü içinde TEDAŞ aracı hesabına aktarır.

(2) TEDAŞ kendisine iletilen tutarları 3 iş günü içinde dağıtım şirketlerinin hesaplarına aktarır.

Önceki ve Sonraki Haberler