1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Biodizel harmanlama yükümlülüğü devredilebilecek

Biodizel harmanlama yükümlülüğü devredilebilecek

Enerji Günlüğü – EPDK, biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcıların yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredebilmesine imkan veren değişikliği...

Biodizel harmanlama yükümlülüğü devredilebilecek

Enerji Günlüğü – EPDK, biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcıların yükümlülüklerini kısmen veya tamamen devredebilmesine imkan veren değişikliği yayımladı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği yayımladı. Değişiklikte, Tebliğe ilave edilen Ek Madde 1 ile dağıtıcı lisansı sahiplerinin motorin türlerine biodizel harmanlama yükümlülüğünün harmanlama yükümlüsü dağıtıcılar arasında devredilebileceği hükmü getirildi. 

Değişikliğe göre Tebliğin “harmanlama yükümlülüğü” başlıklı 5 inci maddesinden kaynaklanan biodizel harmanlama yükümlülüğünün bir kısmı veya tamamı, belli şartlar dahilinde, bir başka biodizel harmanlama yükümlüsü dağıtıcı lisansı sahibine devredilebilecek.

Devir işleminin yapılabilmesi için; biodizel harmanlama yükümlülüğünü devralacak olan dağıtıcı lisansı sahibinin Tebliğ kapsamında bir önceki yükümlülük döneminde biodizel harmanlama yükümlülüğünün tamamını yerine getirmiş olması şartı aranacak; ancak bu şart 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlük kazanacak. 

Devralanın bir önceki takvim yılında asgari 500 m3 biodizeli harmanlamış olması şartı ise değişiklik tebliğinin yayımıyla birlikte yürürlük kazandı. Devralan taraf gerekli şartları yerine getirmemiş ise devir işlemi geçersiz sayılacak. 

Değişiklikle getirilen Ek Madde 1’de, ayrıca “Harmanlama Devri Formu” başlıklı Ek-1 belgesi de yürürlük kazandı. Devre ilişkin bildirim, Harmanlama Devri Formunun, yükümlülük dönemini takip eden yılın Ocak ayı içerisinde, harmanlama yükümlülüğünü devralan tarafından, Elektronik Bildirim Sistemi aracılığıyla Kuruma sunulması ile yapılacak. 

Önceki ve Sonraki Haberler