1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. BOTAŞ: Arz güvenliği için çözüm yeraltı depolama projeleri

BOTAŞ: Arz güvenliği için çözüm yeraltı depolama projeleri

Enerji Günlüğü - BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mehmet Konuk, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde doğalgaz talep artış trendinin...

BOTAŞ: Arz güvenliği için çözüm yeraltı depolama projeleri

Enerji Günlüğü - BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili Mehmet Konuk, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde doğalgaz talep artış trendinin bu şekilde devam etmesi halinde yıllık doğalgaz tüketiminin 60 milyar metreküpü aşacağını söyledi. Konuk, özel sektörün arz güvenliği açısından yer altı depolama projelerinde yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Konuk, Türkiye 19. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Kongre ve Sergisi'de yaptığı konuşmada, enerjinin öneminin her geçen gün arttığını, bu alandaki yatırımla mevcut kaynakların verimli kullanımı için teknolojik arayışların sürdüğünü söyledi. Mehmet Konuk, enerji ihtiyacının karşılanmasında petrol ve doğalgaz önemini korurken enerjiyi yoğun tüketen ülkelerde dışa bağımlığı azaltmak üzere kömür, hidrolik kapasite, yenilenebilir enerji kaynakları için yeni kaynaklara yönelimin hız kazandığını anlattı.

2011 yılı verilerine göre dünya ispatlanmış doğalgaz rezervinin 208 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise 1,6 trilyon varil olarak tahmin edildiğini belirten Konuk, dünya enerji piyasası verilerine bakıldığında 2011'de tüketilen toplam enerjinin yüzde 32'sinin doğalgaz, yüzde 29'unun kömür, yüzde 27'sinin petrolden sağlandığına işaret etti. Konuk, 2030 yılında doğalgaz, petrol ve kömürün en önemli enerji kaynakları olması beklense de ortalama yıllık yüzde 7,6 büyüme ile yenilenebilir enerji ve yüzde 2,6 büyüme ile nükleer enerjinin payını artıracağını belirterek, fosil enerji kaynakları içerisinde doğalgazın yüzde 2'lik ortalama büyüme ile en fazla kullanılan enerji kaynağı olma özelliğini koruyacağını dile getirdi.

Doğalgazın 2011 yılında 3,2 trilyon metreküp olan dünya tüketiminin 2030'da yaklaşık 4,7 trilyon metreküpe ulaşmasının beklendiğine işaret eden Konuk, şöyle konuştu: "Son yıllarda konvansiyonel ve daha da önemlisi başta kayagazı olmak üzere konvansiyonel olmayan doğalgazın üretim teknolojisinde sağlanan gelişmeler dünya doğalgaz sektörünün görüntüsünü tamamen değiştirmiştir. Günümüz şartlarında dünyanın en fazla doğalgaz üreten ve tüketen ülkesi konusuna gelen ABD'nin kayagazı üretiminde sağladığı artış ile 2017 yılı itibariyle doğalgazda ithalatçı konumundan ihracatçı konumuna geçmesi beklenmektedir. Bu da dünya doğalgaz piyasasını yönlendirecek temel unsurlardan birini oluşturmaktadır."

ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Mehmet Konuk, Türkiye'de son 10 yılda doğalgaz alanında önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade ederek, bir yandan doğalgaz kullanımının yangınlaştırılması için iletim hatları yapılırken, diğer yandan piyasanın serbestleştirilip yeni oyunculara açıldığını söyledi. Bu dönemde yaklaşık 8 bin kilometre ilave iletim hattıyla doğalgazın ulaştığı il sayısının 72'ye, doğalgaz kullanımının da 2.6 kat artarak 17.6 milyar metreküpten 46 milyar metreküpe ulaştığını bildiren Konuk, özel sektörün ticari piyasa payının da yüzde 20'yi aştığını ifade etti.

Konuk, doğalgaz ihtiyacının yüzde 98'nin ithal edildiği Türkiye'de arz güvenliğini sağlamada depolamanın öneminin gittikçe artığını dile getirdi. Depolama kapasitesinin artırılması için yeni yatırımlar gerektiğini vurgulayan Konuk, şunları kaydetti: "TPAO hali hazırda 2,6 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip. BOTAŞ projesi olarak da Tuz Gölü yer altı depolama tesisi inşa çalışmaları devam etmektedir. Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde doğalgaz talep artış trendinin bu şekilde devam etmesi halinde yıllık doğalgaz tüketimi 60 milyar metreküpü aşacaktır. Doğalgaz ithalatçısı ülkeler için arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde gaz ticaretinde rol alan özel sektör oyuncularının aynı zamanda arz güvenliğine de katkı sağlayıcı roller üstlenmeleri ve yer altı depolama projelerinde yer almaları, diğer bir deyişle nimetten yararlanırken külfeti de paylaşmaları piyasa istikrarı açısından gereklidir. Enerji piyasası günümüzde arz kaynaklarını çeşitlendirirken sadece maliyeti değil, kesintisiz ve güvenli bir biçimde iletmeyi de ön planda tutmaktadır."

Önceki ve Sonraki Haberler