1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. BOTAŞ doğalgaz bağlantı hatları yapacak

BOTAŞ doğalgaz bağlantı hatları yapacak

Enerji Günlüğü – BOTAŞ mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan organize sanayi bölgelerine doğal gaz ulaştırılması...

BOTAŞ doğalgaz bağlantı hatları yapacak

Enerji Günlüğü – BOTAŞ mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan organize sanayi bölgelerine doğal gaz ulaştırılması amacıyla bağlantı hatları yapacak.

Bakanlar Kurulu,mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan organize sanayi bölgelerine doğal gaz ulaştırılması amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün görevlendirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasını, Başbakan Yardımcılığınınyazısı üzerine kararlaştırdı. Kararname bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yatırımların arttırılması amacıyla mevcut doğal gaz dağıtım bölgeleri lisans kapsamı dışında kalan birinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan ve aynı zamanda yatırım teşvik uygulamaları bakımından beşinci ve altıncı bölgelerde yer alan illerde kurulmuş olan organize sanayi bölgelerine (OSB) doğal gaz ulaştırılması amacıyla besleme hatları (bağlantı hatları) için gereken yatırımlar BOTAŞ tarafından gerçekleştirilecek.

Bölgelerin tespiti için bağlı bulundukları Valilikler bu kararın yürürlüğe girmesinden itibaren altı ay içinde gerekçeleri ile birlikte BOTAŞ’a müracat etmesi ve talebin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca uygun görülmesi gerekiyor.

Yatırım bedeli BOTAŞ tarafından karşılanacak. BOTAŞ’ın talep etmesi durumunda, yatırım bedeli ödenmemiş sermayesine mahsup edilmek üzere Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulacak ödenekten BOTAŞ’a aktarılacak. Boru hattı yatırımı ve bütçesi Kalkınma Bakanlığınca BOTAŞ yatırım programına dahil edilecek.