1. HABERLER

 2. DOĞALGAZ

 3. Botaş-Saros FSRU'nun kapasitesi yılda 7,35 milyar metreküp

Botaş-Saros FSRU'nun kapasitesi yılda 7,35 milyar metreküp

Botaş-Saros FSRU’da yıllık LNG kapasitesi 7,35 milyar metreküpe kadar çıkacak. Ayrıca Botaş’la imzalanacak olan terminal hizmet sözleşmelerine özel şartlar konabilecek.

Botaş-Saros FSRU'nun kapasitesi yılda 7,35 milyar metreküp

Enerji Günlüğü - Botaş-Saros FSRU’da yıllık LNG kapasitesi 7,35 milyar metreküpe kadar çıkacak. Ayrıca kullanıcılar Botaş’la imzalayacakları terminal hizmet sözleşmesine, mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, özel şartlar koyabilecekler.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Sıvılaştırılmış Doğalgaz Depolama tesisi Temel Kullanım Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik uyarınca hazırlanan Botaş-Saros Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Terminali (FSRU) Temel Kullanım Usul ve Esaslarını (KUE) yayımladı. 

Düzenleme, Edirne ilinin Keşan ilçesine bağlı Saros-Köpekdere Mevkiinde iskeleye bağlı bulunan yüzen LNG terminalinde (FSRU) standart hizmet sunulması için tarafların hak ve sorumluluklarını kayıt altına alıyor ve tesisteki işleyişin teknik konularını düzenliyor. 

Buna göre Botaş-Saros Yüzen Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) Terminalinde (Botaş-Saros FSRU) teslim edilen ve terminalden teslim alınan gaz miktarları enerji bazında işlem görecek. Boru Hatları ile Petrol taşma AŞ’nin (Botaş) terminalde görev yapacak birimi (BSLNG) bir terminal hizmet sözleşmesi imzalayacak ve hizmet alıcıları terminal hizmet sözleşmesi ve KUE’ye aykırı olmamak kaydıyla özel şartlar üzerinde anlaşma yapabilecekler. 

BSLNG, hizmet verirken tarafsız, adil ve eşit davranmakla yükümlü olacak. Ayrıca ekonomik, verimli ve güvenli bir işletmecilik yapmakla da yükümlü olacak. 

BSLNG terminal hizmeti kapsamında LNG’nin FSRU’ya yanaştırılan gemilerden boşaltımı ve depolanması ile FSRU’da depolanan LNG’nin gazlaştırılması ve iletim şebekesine gönderilmesinden sorumlu olacak. 

TERMİNALİN KAPASİTESİ YILDA 7,35 MİLYAR METREKÜP

İletim şebekesi ve terminal işletme şartları uygun oldukça Terminalin maksimum gazlaştırma kapasitesi, 7.350.000.000Sm3/yıl olacak. Günlük kapasite ise 21.000.000Sm3/gün olacak; ancak uygun şartlar oluşursa günlük kapasite 28.000.000Sm3/gün seviyesine kadar çıkabilecek. 

Botaş-Saros FSRU’nun kullanım kapasitesi ise 175.665m3 LNG olarak bildirildi. Burada ölçümü yapılan gaz iletim şebekesine gönderilecek. BSLNG, ana iletim şebekesine teslim edilen gazın basıncını, bağlantı hattındaki mevcut gaz basıncından yüksek olmasını sağlayacak. LNG gemilerinden LNG alınırken, azami 10.000m3/saat hızla boşaltım yapılacak. 

BOTAŞ-SAROS FSRU TERMİNALİNDE LNG KALİTE STANDARTLARI

KUE düzenlemesi, terminal hizmetine konu olacak LNG’nin ticari değere sahip olacağını ve teknik kalite özelliklerini de hükme bağladı. Buna göre LNG’nin üst ısıl değeri 15°C ve 1,01325 barda en az 9.210 Kcal/STDm3 ve en fazla 10.151 Kcal/STDm3 olacak. 

 • Ayrıca LNG, molar yüzde olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşacak.
 • Azot: min.%0 – max.%1,41
 • Metan: min.%84,55 – max.%96,6
 • Etan: min.%0 – max.%9,2
 • Propan: max.3,52
 • i-Bütan: max.%1
 • n-Bütan: max.%1,5
 • Pentan: max. %0,25. 

Terminalde işlenecek olan LNG’nin diğer kalite özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı. 

 • Metreküpte azami 5,1mg hidrojen sülfür içerebilecek. 
 • Metreküpte azami 30,9mg toplam sülfür içerebilecek. 
 • Wobbe sayısı 51MJ/m3’ten az veya 54MJ/m3’ten fazla olamayacak. 
 • Hidrokarbonların çiğlenme noktası 1-80 bar(g) basınç aralığında -5°C’tan büyük olamayacak. 
 • Su karbondioksit ve cıva içeremeyecek. 
 • Sülfat azaltıcı bakteri ya da asit üretici bakteri de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aktif bakteri ya da bakteriyel ajan içeremeyecek. 
 • Tehlikeli ya da zehirli maddeler içermeyecek.