1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Boyner: Enerjide referans fiyat için borsa şart

Boyner: Enerjide referans fiyat için borsa şart

Enerji Günlüğü - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Ümit Boyner, rekabet gücünü artırabilmek için uygun fiyata kaliteli enerji,...

Boyner: Enerjide referans fiyat için borsa şart

Enerji Günlüğü - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Ümit Boyner, rekabet gücünü artırabilmek için uygun fiyata kaliteli enerji, enerji alanında referans fiyatlar için ise enerji borsası gerektiğini söyledi.
Ümit Boyner, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından hazırlanan “World Energy Outlook 2012” raporunun, Türkiye tanıtım toplantısında konuştu. Boyner, konuşmasında IEA projeksiyonlarına göre gelecek dönemde enerji politikalarında öne çıkacak konuları sıraladı. Bunlar petrol ve doğalgaz üretiminin ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde yeniden canlanması, bu doğrultuda üretim ve tüketim yapılarının değişmesi, kimi ülkelerin nükleer enerjiden çekilme kararları, enerji fiyatlarında meydana gelen yükseliş ve aşırı oynaklık ile bütün bunların da bir sonucu olarak enerji verimliliğine yöneliş…

2035'TE ENERJİ TALEBİ 3'TE 1'İN ÜZERİNDE ARTACAK
Çin, Hindistan ve Ortadoğu ülkelerinde yükselen yaşam standartlarına paralel olarak 2035 yılına kadar enerji talebinin 3'te 1'in üzerinde artacağına işaret eden Boyner şunları söyledi: "Enerji arzı açısından bakıldığında petrol ve gaz üretiminde yeni teknolojilerin yardımıyla özellikle Amerika'da kaya gazı konusunda sağlanan gelişmeler, küresel enerji arzını doğrudan etkilemiştir. Avrupa'nın elektrik üretiminde kömür gibi görece daha ucuz ancak sera gazı salınımlarını artırıcı bir kaynağa yönelmesine neden olmuştur."
Boyner, Türkiye'nin birincil enerji tüketiminde 21’inci ülke olsa da OECD ülkeleri içerisinde geçen son 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke olduğunu kaydetti. Artan talebe paralel enerjinin arz güvenliğinin dengeli bir bileşim ve rekabetçi fiyatlarla sağlanmasının sürdürülebilir kalkınma açısından gelecek kuşaklara karşı en önemli sorumluluklar arasında bulunduğunu vurgulayan Boyner “Bu nedenle başta sanayi olmak üzere sektörlerin rekabet gücünü artırabilmek için kaliteli enerjinin uygun fiyattan temin edilebilmesi ve verimli kullanılabilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

“YENİLENEBİLİR KAYNAKLARIMIZDAN YETERİNCE FAYDALANAMIYORUZ”
Denklemin bir yanında enerjide arz güvenliği çerçevesinde kömürle çalışan termik ve büyük hidroelektrik santralleri bulunduğunu belirten Boyner, “Söz konusu termik santraller, görece daha ucuz enerji sağlıyor, ancak karbondioksit emisyonlarını artırıcı etki yapıyor. Hidroliğe baktığımızda da mevcut planlamaların 2020'li yıllarda bu potansiyelin tamamının kullanılmasını hedeflediğini görüyoruz. Diğer yanda ise karbon içerikli olmakla birlikte daha temiz ancak ithalat talebini önemli ölçüde artıran doğalgaz bulunmakta. Halihazırda ülkemiz dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğalgazda Çin'den sonra en fazla talep artış hızına sahip ikinci büyük ekonomi olmuştur. Bütün bu gelişmelere rağmen, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan yeterince faydalanamıyoruz. Şu an itibarı ile 2020 yılı için koyduğumuz rüzgar ve güneş enerjisi hedeflerine ulaşmamız zor gözüküyor. Hem cari denge, hem de sürdürülebilir kalkınma açısından yenilenebilir enerji başta olmak üzere yerli kaynaklarımıza yatırıma hız verilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

"REFERANS FİYAT İÇİN ENERJİ BORSASI EN VERİMLİ YOL!"
Boyner, enerjide arz güvenliği için planlanan üretim ve altyapı yatırımlarının ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek,”Bu yatırımların gerçekleştirilebilmesi için önemli bir ön koşul da uzun vadeli öngörülebilirliktir. Bu çerçevede, son dönemde piyasanın liberalleştirilmesi yönünde atılan adımları memnuniyetle karşılamaktayız. Uzun vadeli öngörülebilirliğin sağlanması için de serbest piyasa dahilinde referans bir fiyatın oluşması kritik öneme sahiptir. Enerji borsası, bu referans fiyatın şeffaf ve piyasa temelli bir çerçevede oluşmasının en verimli yoludur" dedi.
Bugüne kadar Türkiye'de enerji borsasının kurulması için birçok önemli adım atıldığını belirten Boyner,borsanın kurulmasına yönelik TEİAŞ ve Avrupa Enerji Borsası arasında bir mutabakat protokolünün imzalandığını ve bu protokol ile, Türkiye'nin enerji borsasının tasarımında Avrupa'daki örneklerden faydalanılacağını söyledi.

“ELEKTRİK PİYASASINDA ÖZELLEŞTİRMELERE HIZ VERİLMELİ!"
Uzun vadeli öngörülebilirlikte piyasanın düzgün işleyişinin temin edilmesinin bir diğer önemli unsur olduğunun altını çizen Boyner, “Bunun gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olarak gördüğümüz Elektrik Piyasası Kanun Tasarısı Taslağı ve 4646 Sayılı Doğal Gaz Kanun Tasarısı Taslağının 2012 yılının başında serbestleştirilmesi sürecinde tüm paydaşların görüşüne açılmış olması memnuniyet vericidir. Ancak enerji sektörünün tüm paydaşları açısından büyük önem arz eden kanunların nihai hale getirilmesi sektörün tüm oyuncularının önünü görebileceği bir ortam yaratılması açısından kritik öneme sahiptir"dedi. Elektrik piyasası üretim özelleştirmelerinin de ivedilikle tamamlanması gerektiğini vurgulayan Boyner, "Ancak, özelleştirme uygulamalarının piyasa mekanizmalarını bozucu, rekabeti ve tüketici haklarını kısıtlayıcı etkisi olmaması ve verimlilik artışı odaklı olmasına dikkat edilmelidir. Türkiye sanayisinin uzun dönemli rekabet gücü bu vizyona kritik derecede bağımlıdır” dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler