1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Bozoğlu: Kirli teknolojileri desteklemekten vazgeçilmeli

Bozoğlu: Kirli teknolojileri desteklemekten vazgeçilmeli

Enerji Günlüğü - Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yerli, temiz ve yenilenebilir kaynaklardan...

Bozoğlu: Kirli teknolojileri desteklemekten vazgeçilmeli

Enerji Günlüğü - Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yerli, temiz ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanabileceğini belirterek “Kirli, geri kalmış teknolojilere destekten vazgeçilmeli” dedi. 

ÇMO Başkanı Baran Bozoğlu, Meclis’e sunulan Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında bir açıklama yatı. Tasarıdaki  20-22 ve 23. Maddelerin mevcut haliyle kabul edilmesi halinde termik santraller nedeniyle yaşanan çevre sorunlarının katlanarak devam edeceğini savunan Baran Bozoğlu, şu ifadeleri kullandı: 

“Tasarıya göre, özelleştirilen bütün termik santraller, çevre mevzuatından 2020 yılına kadar muaf olacak. Yalnızca yeni yapılacak santraller değil daha önce özelleştirilen santraller de bu muafiyetten yararlanacak… Bakanlar Kurulu kararıyla bu süre 3 yıl uzatılabilecek. 2023 yılına, yani Cumhuriyet'in 100. Yılına termik santrallerin çevresel kirliliği ile gireceğiz…” 

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETMİŞTİ

Özelleştirilen termik santrallerin 2018 yılına ve Bakanlar Kurulu kararı ile 2021 yılına kadar çevre mevzuatından muaf tutulması teklifinin Anayasa Mahkemesi tarafından daha önce iptal edildiğini hatırlatan ÇMO Başkanı Baran Bozoğlu şöyle devam etti: 

“Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında, kanun değişikliğinin Anayasa’nın 2., 5. Ve 56. Maddelerine aykırı olduğunu belirtmişti. Devletin vatandaşların sağlıklı çevrede yaşama hakkını sağlamasının temel bir ödev olduğunu vurgulamıştı. Yine kararda; termik santrallerin çevre mevzuatına tabi olmaması kabul edilemez denilmişti.” 

İPTAL GEREKÇESİNİ BİLE BİLE... 

Anayasa Mahkemesi’nin daha önceki iptal kararının ve gerekçelerinin yeni kanun teklifiini veren vekiller tarafından da bilindiğinin, maddenin gerekçesinden açıkça anlaşıldığını vurgulayan Baran Bozoğlu, “Anayasa Mahkemesi’nin iptali nedeniyle tekrar daha da genişletilerek yeni bir teklif hazırlandığı da belirtilmiş. Bu nasıl bir gerekçe? Evet biz hukukçu değiliz, ancak Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça iptal edilen bir madde genişletilerek nasıl tekrar kanun yapılabilir? Teklifi veren sayın vekillerden bu konuda biz bilgilendirmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

KÖMÜR SANTRALLERİ KAYIRILIYOR MU?

Kanun teklifi amacının "Anayasa Mahkemesi tekrar iptal edene kadar özelleştirilen termik santrallerde kazanılmış hak oluşur böylece istediğimiz olur" yaklaşımı olmadığını düşünmek istediklerini kaydeden Baran Bozoğlu şöyle devam etti: 

“Teklifin yasalaşması durumunda, santraller çevreyi kirletiyormuş, bacasına filtre takmış takmamış, atıklarını doğru yönetiyormuş yönetmiyormuş, çevre izni varmış yokmuş, hiç önemi kalmayacak… Tabii çevre mühendisi istihdamının da… Aynı teklifte 22. Maddesi'nde ise elektrik enerjisi ihtiyacının gerekli durumlarda (yetersizlik v.b.) öncelikle yerli kömürle çalışan termik santrallerden birer yıllık ihalelerle karşılanacağı belirtiliyor. Gerekçesinde ise yerli kömürle çalışan termik santrallerin teşvikinin amaçlandığı yazıyor. 20. Maddede de yine kömürlü termik santraller vurgusu var.”

GERİ TEKNOLOJİYE DESTEK VERİLİYOR

Doğa ve toplum yararı gözetmek, teknolojik gelişmeyi sağlamak için sadece yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına verilmesi gereken alım garantisinin, halk sağlığını tehdit eden geri kalmış kömürlü termik santrallere verilmeye çalışıldığını iddia eden Baran Bozoğlu şöyle dedi:

“Elektrik piyasasında fiyatlandırmada da bazı şirketlerin tabiri caizse kayırılma ihtimalinin de artabileceğini not etmek gerekiyor. Bu maddelerle, yerli yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına öncelik verilmediği açıkça belirtiliyor. Kirli geri kalmış teknolojilerin sürdürülmesi hedefleniyor. İklim değişikliğinin ana kaynağı halk sağlığını da tehdit eden kömürlü termik santrallerdir. Ülkemiz Paris İklim Anlaşması’na da imza atmış ve sera gazı emisyonlarını düşüreceğini açıkça beyan etmiştir. Birçok dünya ülkesi termik santrallerden uzaklaşıp yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmeye başlamıştır.” 

TERMİK SANTRALLER SORUN OLACAK

Söz konusu kanun değişikliğiyle iklim değişikliğine katkı hedeflerine ulaşılamayacağını ileri süren Bozoğlu, Türkiye’yi derinden etkileyen iklim değişikliği sorununun daha da artacağı görüşünü dile getirdi. Bozoğlu “Değişiklik teklifi bu şekilde kabul edilecek olursa, termik santraller bulunan bölgelerimizde ciddi çevre sorunları yaşanacağını bir kez daha söyleyelim…

Değerli vekillerin ve siyasi partilerin ülkemizin ve dünyanın geleceğini her türlü kaygıdan daha öncelikle görmeleri ve bu kapsamda çevre sorunlarını azaltacak, yerli yenilenebilir enerji üretim biçimlerini destekleyecek politikalar üretmelerini istediğimizi de bir kez daha vurgulamak istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

 
Önceki ve Sonraki Haberler