1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Bugün Dünya Çevre Günü! 

Bugün Dünya Çevre Günü! 

Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü dünya genelinde “Ekosistem Restorasyonu” temasıyla kutlanacak. 

Bugün Dünya Çevre Günü! 

Enerji Günlüğü - Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü dünya genelinde “Ekosistem Restorasyonu” temasıyla kutlanacak. 

Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu yıl dünya genelinde “Ekosistem Restorasyonu” temasıyla kutlanacak olan Dünya Çevre Günü’nde Türkiye’de korunan alanların artırılması çağrıları yapılıyor. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Türkiye’de korunan alanların artırılması çağrısında bulundu. 

Korunan alanların 2030 yılına kadar Türkiye yüzölçümünün %30’una ulaşması gerektiği belirtilen WWF-Türkiye korumanın maliyetinin ekosistemin yeniden oluşturulmasının maliyetinden daha düşük olduğunu hatırlattı.

Avrupa genelinde korunan alanların ülke yüzölçümüne oranının %25’in üzerinde olduğu belirtilen raporda, ülkemizde ise resmi açıklamalara göre karasal korunan alanlarımız %11, denizel korunan alanlarımız %4 civarında olduğu vurgulanıyor.

WWF-TÜRKİYE’NİN ÖNERİLERİ

WWF-Türkiye 2030’a kadar şu adımların atılmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor:

- Türkiye’de daha fazla sayıda ve daha geniş alana sahip (%30) bir korunan alanlar ağının oluşturulması ve daha güçlü, daha iyi korunan bir korunan alan yönetiminin gerçekleştirilmesi.

-  Bu hedeflerin gerçekleşmesini sağlayacak, kapsayıcı, paydaş katılımına açık; bilimsel esaslarla, uluslararası doğa koruma sözleşmeleriyle ve AB doğa koruma direktifleriyle uyumlu bir çerçeve Doğa Koruma Kanunu’nun kabul edilmesi.

-  Korunan alanların etkin yönetiminde önemli sıkıntılara yol açan parçalı kurumsal yapının giderilmesi. İlgili kurumların (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü) birleştirilmesi suretiyle doğa korumadan sorumlu kurumlar arasında daha iyi eşgüdümün ve korunan alanlarda daha etkin denetim, koruma ve yönetimin sağlanması.

-  Tür ve alan koruma/denetim çalışmalarından ziyaretçi hizmetlerine, yaban hayatı yönetiminden altyapı çalışmalarına, eğitim-araştırma-izleme faaliyetlerinden gönüllü ilişkilerine kadar geniş bir yelpazeyi içeren korunan alan yönetiminde etkinliğin arttırılması için yerel düzeyde, daha güçlü mali ve idari olanaklara ve personele sahip alan bazlı yeni bir yapılanmanın gerçekleştirilmesi.

-  Korunan alanlarda statü değişikliklerinden kaçınılması.