Çan Linyitleri iş makinesi yedek parçaları alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, Komatsu marka iş makineleri için yedek parça satın alacak. Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi...

Çan Linyitleri iş makinesi yedek parçaları alacak

Enerji Günlüğü – TKİ-ÇLİ, Komatsu marka iş makineleri için yedek parça satın alacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Komatsu marka iş makinelerine 51 kalem yedek parça satın almak için açık ihale usulüyle ihale yapacak. 

İhale 06 Mart 2019 günü, saat 14.00’te, ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah., Dr. Hacı İbrahim Bodur Cad., No:206, Çan, Çanakkale adresinde yapılacak. 

İhale evrakı ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü, Çan, Çanakkale adresinde bedelsiz görülebilecek ve bankaya yatırılacak olan 100 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar ÇLİ Genel Muhaberat Servisi’ne verilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.