1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Çanakkale Boğazı`nın altından doğalgaz geçecek

Çanakkale Boğazı`nın altından doğalgaz geçecek

Enerji Günlüğü - BOTAŞ, Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı Çanakkale Boğaz Geçişi Görsel İnceleme İşi için ihale açtı. BOTAŞ'tan yapılan...

Çanakkale Boğazı`nın altından doğalgaz geçecek

Enerji Günlüğü - BOTAŞ, Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı Çanakkale Boğaz Geçişi Görsel İnceleme İşi için ihale açtı. 

BOTAŞ'tan yapılan ihale duyurusuna göre, Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı'nın Çanakkale Boğaz geçişi kısmının inşası için harekete geçildi. BOTAŞ, Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Boru Hattı Çanakkale Boğaz Geçişi Görsel İnceleme İşi için ihale açtı. Söz konusu hizmet alımı işi, Botaş Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinin 12.maddesinegöre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhale duyurusuna göre işin tanımı şöyle:

Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Boru Hattı’nın deniz geçişi kesimi Marmara Denizinde Çanakkale Boğazı'nda Anadolu ve Trakya arasında boğazı dik kesen yaklaşık 17 bin 182 metrelik bölümle ilgili olarak ROV ile Görsel İnceleme İşi.

İşi üstlenecek yüklenicinin, sözleşmenin imzalandığı tarihtenitibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlayıp 120 günde bitirmesi gerekiyor. İhale, 23 Ağustos 2013 saat 15:00'te yapılacak.

İhale konusu işte, idarenin onayıyla alt yüklenici çalıştırılabilecek. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamayacak. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık ve yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanmayacak.

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Doğalgaz İşletmeleri Bölge Müdürlüğü, Haberleşme Birimi, Eskişehir Yolu 23. km Yapracık / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.

İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi Götürü Bedel üzerinden verecekler. İhalede, işin tamamı için teklif verilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek.