1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. ÇATES B ve Eren TS, Amasra kömürü yakacak

ÇATES B ve Eren TS, Amasra kömürü yakacak

Enerji Günlüğü - Zonguldak'ta bulunan Çatalağzı B ve Eren Termik Santralleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK), Amasra’da çıkardığı kömürleri...

ÇATES B ve Eren TS, Amasra kömürü yakacak

Enerji Günlüğü - Zonguldak'ta bulunan Çatalağzı B ve Eren Termik Santralleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK), Amasra’da çıkardığı kömürleri yakacak.  

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Zonguldak ve Bartın’da kömür taşıma hizmeti satın almak üzere ihale açtı. İhaleye konu 4 bin ton taşkömürü, TTK’nın Amasra Taşkömürü İşletme Müessesi’nden Çatalağzı B Termik Santrali (ÇATES) Stok Sahası’na veya Eren Enerji Stok Sahası’na taşınacak ve boşaltılacak. İhale ayrıca, Çatalağzı Lavvar Stok Sahası’nda stoklanan kömürlerin zorunlu hallerde stoklanan kömürlerin gerek duyulduğunda ÇATES’e nakledilmesini de kapsıyor. 

İhale 13 Eylül 2017 tarihinde saat 15:00’te Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı’nda gerçekleştirilecek. İhale konusu iş, yükleniciyle sözleşme imzalanmasına müteakip başlayarak olup 31 Aralık 2017 tarihinde sona erecek. 

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecek. İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak verecekler. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacak. İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremeyecek. 

Teklifler en geç ihale saatine kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebilecek ya da iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da ulaştırılabilecek. İstekliler teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler. Teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacak.

Önceki ve Sonraki Haberler