1. HABERLER

  2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  3. Çevreye duyarlı otellere elektrik desteği

Çevreye duyarlı otellere elektrik desteği

Enerji Günlüğü - Çevreye duyarlı konaklama tesislerine, elektrik enerjisi başta olmak üzere çeşitli konularda destek verilecek. Kış, yayla, termal ve...

Çevreye duyarlı otellere elektrik desteği

Enerji Günlüğü - Çevreye duyarlı konaklama tesislerine, elektrik enerjisi başta olmak üzere çeşitli konularda destek verilecek. Kış, yayla, termal ve kırsal turizm faaliyeti yürütmek çevreye duyarlı tesis belgesi almayı kolaylaştıracak. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’deki otel, motel, tatil köyü gibi konaklama tesislerinin çevreye duyarlılığını arttırmak üzere harekete geçti. Bakanlık, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ yayınladı. 

Tebliğ ile konaklama tesislerinin; sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin artırılması, çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amaçlanıyor. 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almak isteyen tesisler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvuracak. Başvuru sahipleri, dilekçe ekinde, tesisin konuya ilişkin yaptığı çalışmaları anlatan en fazla 30 dakika uzunluğunda bir sunum da verecek. 

Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi talebi başvurularında çevreye duyarlılık kriterleri başvuru formu düzenlenecek. Formda söz konusu tesisin çevre yönetim politikası ve eylem planının amacı ve hedefine yer verilecek. Tesisin çevre yönetim politikası ve eylem planının duyurulması veya elektronik ortamda erişime açık olması, planda üç aylık aralıklarla iyileştirmeye yönelik gözden geçirme yapılması, değerlendirilmesi ve raporlanması isteniyor. 

SU, ENERJİ VE ATIK TAKİBİ

Su ve enerji tüketimi, kimyasal maddeler ve atık miktarlarına ilişkin verilerin periyodik olarak ölçülmesi, izlenmesi, dokümante edilmesi, hedef belirlenmesi de çevreye duyarlı tesis olabilmek için istenen şartlardan. 

EĞİTİMLİ ÖZEL PERSONEL ŞARTI

Çevreye duyarlı konaklama tesisi adaylarının, konuya ilişkin eylem planının uygulanması amacıyla konusunda eğitim almış özel bir yetkiliyi tesis bünyesinde çalıştırmak ya da bu hizmeti işletmede uygulamadan sorumlu bir yetkili ile birlikte bir uzmandan veya uzman firmadan alması gerekiyor. İşletmenin çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını sağlamak için personele periyodik olarak eğitim vermesi de isteniyor. 

YETERLİ GÖRÜLENLERE BELGE 

Çevreye duyarlı konaklama tesis belgesi almak için yapılan başvurular incelenerek, uygun bulunan tesisler için çevreye duyarlı konaklama tesisi talep inceleme raporu düzenlenecek. Başvurusu uygun görülen tesisler, değerlendirme formu uygulanması amacıyla sınıflandırma programına alınacak. Başvurusu uygun görülmeyen tesislerin durumları, gerekçeli bir yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilecek. 

ASGARİ 90 PUAN ALMA ŞARTI

Çevreye duyarlı konaklama tesis belgesi alabilmek için yerine getirilmesi zorunlu asgari şartların yanı sıra isteğe bağlı kriterlerin uygulanması da isteniyor. Başvuru belgeleri arasındaki formda yer alan her bir kriter için başvuru sahibi tesise belli bir puan verilecek. Bunlar arasında enerji verimliliğini sağlayacak tasarruflu elektrik cihazı ve yöntemleri kullanımı ile atıkların bertarafı gibi kriterler de yer alıyor. Müşterilerin bu çalışmalar konusunda bilgilendirilmesi ile sigara içilmeyen oda sayısının toplam oda sayısına içindeki yeri de bulunuyor. Tüm kriterlerden alacağı puanın asgari 90 olması isteniyor. 5 yıldızlı tesislerde aranan asgari puan ise 225. 

ÇEVREYE DUYARLILIK PLAKETİ 

Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi alan işletmelere, üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresinin bulunduğu plaket düzenlenip verilecek. Plaketlerde tesisin tür ve sınıflarını gösteren ifadeler yeşil renkli düzenlenecek. Çevreye duyarlı konaklama tesisi değerlendirme formu uygulamasında, tesislerin termal turizm, kış turizmi, yayla turizmi veya kırsal turizme yönelik faaliyet göstermesi halinde puan ilavesi yapılacak. 

Daha önce Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi almış konaklama tesislerinin, bu belgeyi taşımaya devam edebilmek için, bir yıl içinde yeni Tebliğ’deki kriterleri tamamlamaları gerekiyor. Çevreye Duyarlı Turizm tesislerinin elektrik giderlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak.