1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Çorum’da satılık benzin istasyonu arsası

Çorum’da satılık benzin istasyonu arsası

Enerji Günlüğü - Çorum merkezde akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu işaretli bir arsa satışa çıkarıldı. Çorum Belediyesi, ilk merkezinde Çöplü...

Çorum’da satılık benzin istasyonu arsası

Enerji Günlüğü - Çorum merkezde akaryakıt ve LPG ikmal istasyonu işaretli bir arsa satışa çıkarıldı. 

Çorum Belediyesi, ilk merkezinde Çöplü Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik bir arsayı satışa çıkardı. İmar planının 20.K.1.D paftasındaki 4341 ada 2 nolu parselde kayıtlı arsa, akaryakıt ve LPG istasyonu işaretli. Söz konusu taşınmaz, kapalı teklif artırma usulü ile satılacak. 

TAHMİNİ BEDEL 15 MİLYON TL 

15 Haziran 2017 saat 14:00’ta Çorum Belediyesi Meclis Salon’nunda Encümen huzurunda yapılacak. İhale şartnamesi ve ekleri Çorum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden ve 5 bin TL karşılığında temin edilebilecek. Tahmini bedeli 15 milyon lira olarak belirlenen ihalenin geçici teminatı 90 bin TL. 

TEMİNAT HACZEDİLEMEYECEK

Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından mal sandıklarına yatırılması zorunlu. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilecek, her ne suretle olursa olsun haczedilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak. 

YABANCILAR DA KATILABİLECEK

Yabancı isteklilerin Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımaları şart. Ayrıca Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve fax numarası ile varsa elektronik posta adresi de talep ediliyor. Yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşıması gerekiyor. 

Tekliflerin en geç 15.06.2017 Perşembe günü saat: 14:00’e kadar İhale Komisyon (Encümen Başkanlığı) Başkanlığına teslim edilmesi şart.

Önceki ve Sonraki Haberler