1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Devlet yerli kömür elektriğini 185 TL/MWh'den alacak

Devlet yerli kömür elektriğini 185 TL/MWh'den alacak

Enerji Günlüğü - TETAŞ, yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden 2016 yılında 6 milyar kWh elektrik alacak. Elektriğin...

Devlet yerli kömür elektriğini 185 TL/MWh'den alacak

Enerji Günlüğü - TETAŞ, yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santrallerini işleten özel şirketlerden 2016 yılında 6 milyar kWh elektrik alacak. Elektriğin fiyatı ise megavatsaat (MWh) başına 185 TL olarak belirlendi.  

Bakanlar Kurulu, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Tarafından Yerli Kömür Yakıtlı Elektrik Üretim Santrallerini İşleten Özel Şirketlerden Elektrik Enerjisi Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar'ı bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. 

Buna göre, TETAŞ tarafından 2016 yılı için Şirketlerden temin edilecek enerji miktarı 6 milyar kWh, birim fiyatı ise 185 TL/MWh (yüzseksenbeş TL/MWh) olarak belirlendi.

MİKTARI BAKANLAR KURULU BELİRLEYECEK

TETAŞ'ın Mevcut Sözleşmeleri dışında karşılaması gereken elektrik enerjisi miktarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun bulunan talep profilleri ile TETAŞ'ın Mevcut Sözleşmeleri kapsamındaki miktarlar dikkate alınarak uzlaştırma dönemi bazında belirlenecek. 

Profil tespitinde kullanılmak üzere elektrik dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketleri bir sonraki yıla ilişkin uzlaştırma dönemi bazındaki taleplerini Eylül ayı sonuna kadar TETAŞ'a bildirilecek.

Miktarın ne kadarının yerli kömür yakıtlı özel elektrik üretim santrallerini işleten şirketlerden temin edileceği her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. TETAŞ Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı ±%10 aralığında almaya yetkili olacak. Kapsam dışında kalan elektrik enerjisi miktarı Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden (EÜAŞ) temin edilecek.

Şirketlerden temin edilecek elektrik enerjisine ilişkin olarak ilgili yıla ait süre, miktar (MWh) ve birim fiyat (TL/MWh) Bakanlar Kurulu tarafından bir önceki yılın Ekim ayında belirlenecek.

TEMİN EDİLECEK ELEKTRİK MİKTARININ BELİRLENMESİ

Şirketlerden temin edilecek elektrik enerjisi miktarı ile başvuru için gerekli bilgi, belge ve diğer hususları içeren ilan, TETAŞ'ın internet sitesinde yayınlanacak.

Şirketler, TETAŞ'a satabilecekleri enerji miktarını, lisanslarında belirtilen gücü ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından onaylı bakım programlarını dikkate alarak TETAŞ'n ilanda belirlediği süre içerisinde hazırlayıp sunacak. Şirketler teklif ettikleri yıllık enerji satış miktarına ait tutarın %3'ü oranında 60 günlük süre ile geçici teminat mektubu sunacak.

Şirketlerin teklif ettiği yıllık enerji miktarı ile TETAŞ'ın temin edeceği enerji miktarından hareketle her bir Şirketin temin edilecek enerji içerisindeki oranı hesaplanacak. Bu oran ikinci maddenin birinci fıkrasındaki profile uygun olarak her bir uzlaştırma döneminde Şirketlerin temin etmekle zorunlu olduğu enerji miktarının hesaplanmasında kullanılacak.

Bu kapsamda belirlenecek miktarları teklif sahipleri kabul etmeme hakkına sahip olacak. Bu durumda söz konusu teklif değerlendirme dışına alınacak ve kalan teklif sahipleri için tekrar değerlendirme yapılacak. Değerlendirmeler sonucunda tespit edilen talep sahibi Şirketler, TETAŞ tarafından en geç 3 (üç) iş günü içerisinde davet edilecek ve Enerji Satış Anlaşmaları imzalanacak.

SATIŞ ANLAŞMASININ İMZALANMASI

Enerji Satış Anlaşması (ESA), TETAŞ tarafından uzlaştırma dönemi bazında, sabit miktarlı ve ilgili mevzuat kapsamında ikili anlaşma bildirimine dayalı tek tip ve tek nüsha olarak hazırlanacak. ESA İmzalanmak üzere, ilgili şirketlere gerekli tebligat yapılacak. Takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Şirketlerce gerekli yükümlülükler yerine getirilerek ESA imzalanmak zorunda olacak.ESA'ların imzalanmasını takip eden ilk iş günü içerisinde geçici teminatlar ilgili şirketlere iade edilecek. Şirketin ESA'yı imzalamaktan imtina etmesi durumunda, geçici teminatı irat kaydedilecek.

Şirketlerin ESA'da yer alan elektrik enerjisi miktarını teslim edememesi durumunda yapılacak iş ve işlemler ile Şirketlerin yükümlülükleri BSA'da düzenlenecek. Bu kapsamda TETAŞ'ın ihtiyaç duyacağı bilgi ve belgeler Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) ve ilgili Şirket tarafından temin edilecek.

ESA imzalanması nedeniyle oluşacak vergi, resim, harç ve benzeri giderler taraflar arasında eşit olarak paylaşılacak.

Şirketlerden temin edilecek elektrik enerjisine ilişkin süre, miktar ve fiyat dâhil diğer hususları içeren çalışma, her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığınca müştereken yürütülecek.

Önceki ve Sonraki Haberler