1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Diyarbakır OSB YG-AG şebekesi ve ENH yaptıracak

Diyarbakır OSB YG-AG şebekesi ve ENH yaptıracak

Diyarbakır OSB, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi için hizmet satın alacak. 

Diyarbakır OSB YG-AG şebekesi ve ENH yaptıracak

Enerji Günlüğü - Diyarbakır OSB, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi için hizmet satın alacak. 

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Organize Sanayi Bölgesi 2. Etabına ait tevsii alanında yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi ile enerji nakil hattı (ENH) yapım işini, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edecek.

İhale, 05 Temmuz 2022 günü, saat 10.00’da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 159 nolu Toplantı Salonu, Çankaya, Ankara adresinde yapılacak. 

İhale konusu iş için 34.301.000 TL keşif bedeli ve 1.029.030 TL de geçici teminat belirlendi. İsteklilerin mali yeterlilik evrakını ve iş deneyimi belgelerini ibraz etmesi ve kazandığı takdirde işi 15 Aralık 2023 tarihine kadar tamamlaması gerekecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Tekliflerin en geç ihale günü, ihale saatine kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu oda, Çankaya, Ankara adresine elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekiyor. 

İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu odasında veya Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi, Müteşebbis Heyet Başkanlığı, Diyarbakır-Ergani Çevre Yolu Üzeri, 22. km, Yaytaş Mahallesi, OSB 1. Cadde, No: 1, Yenişehir, Diyarbakır adresinde görülebilecek ve 1.000 TL karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yeni Hizmet Binası, Mustafa Kemal Mah., Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu, 2151. Cad., No: 154, 1. Kat, 155 nolu odadan temin edilebilecek.