1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Diyarbakır OSB'ye YG-AG elektrik şebekesi yaptırılacak

Diyarbakır OSB'ye YG-AG elektrik şebekesi yaptırılacak

Eneriji Günlüğü - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteğiyle, Diyarbakır OSB’ye yaktaşık 9 milyon TL'lik keşif bedelli YG-AG elektrik...

Diyarbakır OSB'ye YG-AG elektrik şebekesi yaptırılacak

Eneriji Günlüğü - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kredi desteğiyle, Diyarbakır OSB’ye yaktaşık 9 milyon TL'lik keşif bedelli YG-AG elektrik şebekesi yaptırılacak.  

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bölgeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile elektrik şebekesi kurulacak. OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığı’nın sorumluluğu altında yapılacak YG-AG Elektrik Şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek. 

İhale 9 Kasım 2016 tarihinde, Ankara’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası’nda yapılacak. 

İhalesi yapılacak işin keşif bedeli 8 milyon 928 bin TL, geçici teminat ise 624 bin 960 TL olarak belirlendi. 

İşi üstlenecek istekliye sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılcak. İşin, 31 Temmuz 2017 tarihine kadar tamamlanması isteniyor. 

İsteklilerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az yüzde 80’i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunlu. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekiyor. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleri. 

SADECE YERLİ İSTEKLİLERE AÇIK

Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra bankalardan alınacak belge de isteklilerden isteniyor. Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecek. Faks ile yapılan teyitlerin, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşıması gerekiyor. 

İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunlu. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya konsorsiyum) teklifleri kabul edilmeyecek. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler