1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz dağıtım ücretlerinde değişiklik

Doğalgaz dağıtım ücretlerinde değişiklik

Enerji Günlüğü - EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’na ilişkin Kurul Kararı’nda değişiklik yaptı. Karar’da...

Doğalgaz dağıtım ücretlerinde değişiklik

Enerji Günlüğü - EPDK Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’na ilişkin Kurul Kararı’nda değişiklik yaptı. Karar’da yapılan değişiklikler şöyle:
Tarife uygulama dönemi öncesinde, ilgili şirket tarafından talep edilmesi halinde, tarife dönemi toplam yatırım tutarı aşılmamak suretiyle yıllar arasında yatırım bütçeleri arasında aktarım yapılabilecek. Tarife uygulama dönemi içerisinde ise sadece sonraki yılların bütçesinden önceki yılların bütçesine aktarma yapılabilecek.
İhaleli dağıtım şirketlerinin Baz Yıl Varlık Tabanlarının hesaplanmasında ihale şartnamesinde belirtilen sürenin dolduğu takvim yılının sonu dikkate alınacak.
İhaleli şirketlerin ihale şartnamesi gereği ilk 5 yıllık dönemde yapması gereken yatırımlardan tarife hesaplamaları sırasında gerçekleşmemiş olanlar, Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı içerisinde dikkate alınmayacak. Söz konusu yatırımlardan mücbir sebep dolayısıyla yapılamayanlar mücbir sebebin kalkmasını müteakip yapılacak ve takip eden Tarife Uygulama Dönemi varlık tabanı hesaplamalarında dikkate alınacak. Ancak bu dönemde oluşan itfa ve getiri tutarı dikkate alınmayacak. Söz konusu yatırımlardan mücbir sebep kapsamına girmeyen yatırımlar ise ihale döneminin 5. yılında yapılmış olarak kabul edilecek ve takip eden Tarife Uygulama Döneminde varlık tabanı hesaplamalarına dahil edilecek. 5. yıldan itibaren geçen sürede oluşan itfa ve getiri tutarı dikkate alınmayacak.
Her bir yıl için tarife dönemi içerisinde Kurul tarafından onaylanan ilave yatırımlar da dahil belirlenen yıllık yatırım bütçesinin artı yönde yüzde 5’e kadar sapması durumunda, yüzde 5’e kadarki tutar tarife hesaplamalarına dahil edilebilecek. Yüzde 5’i aşan kısım ise tarife hesaplamalarına dahil edilmeyecek.
Tarife hesaplamalarında Öngörülen Şebeke Yatırım Tutarı kapsamında yıllık bazda dikkate alınan tutarların gerçekleşmemesi durumunda; ilgili yıl verileri kesinleştikten sonra tespit edilen farklar enflasyonla güncellenerek takip eden Tarife Uygulama Dönemi başına getirilecek ve bu tutara Reel Makul Getiri Oranı uygulanarak bulunan tutar Tarife Uygulama Dönemindeki her bir Tarife Yılına ait Gelir Gereksiniminden düşülecek.

Önceki ve Sonraki Haberler