1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz piyasası para cezaları yüzde 58,46 arttırıldı

Doğalgaz piyasası para cezaları yüzde 58,46 arttırıldı

Doğalgaz Piyasasında uygulanacak para cezaları, 2024 yıl için %58,46 oranında arttırıldı.

Doğalgaz piyasası para cezaları yüzde 58,46 arttırıldı

Enerji Günlüğü - Doğalgaz Piyasasında uygulanacak para cezaları, 2024 yılı için %58,46 oranında arttırıldı. 

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9. Maddesi Uyarınca 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlandı. Tebliğ, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlük kazanacak. 

Tebliğ uyarınca, Doğalgaz Piyasası Kanunu doğrultusunda uygulanan idari para cezaları, 2023 yılı için %58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kadar arttırılacak.  

Buna göre 2024 yılında Doğalgaz Piyasası Kanununda geçen idari para cezaları aşağıdaki tutarlarla uygulanacak. 

  • Yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi vermek veya hiç bilgi vermemek ya da yerinde inceleme imkânı vermemek: 5.863.736 TL
  • Kanuna, yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket etmek: 5.026.035 TL
  • Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemek: 5.863.736 TL
  • Lisans veya sertifika işlemleri sırasında gerçek dışı belge sunmak veya yanıltıcı bilgi vermek veya lisans veya sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişiklikleri EPDK’ya bildirmemek: 8.376.770 TL
  • Lisans müracaatında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi vermek veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunmak: 8.376.770 TL
  • Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet göstermek: 10.052.143 TL
  • Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalkması halinde lisans veya sertifika iptal edilecek; ancak, bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde ise lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca: 10.052.143 TL.
Önceki ve Sonraki Haberler