1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz piyasasında para cezaları yüzde 36,2 arttırıldı

Doğalgaz piyasasında para cezaları yüzde 36,2 arttırıldı

Doğalgaz Piyasasında uygulanacak para cezaları, 2022 yıl için %36,2 oranında arttırıldı. 

Doğalgaz piyasasında para cezaları yüzde 36,2 arttırıldı

Enerji Günlüğü - Doğalgaz Piyasasında uygulanacak para cezaları, 2022 yıl için %36,2 oranında arttırıldı. 

4646 Sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğalgaz Piyasası Hakkında Kanun) 9. Maddesi Uyarınca 2022 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlandı. Tebliğ, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlük kazanacak. 

Tebliğe uyarınca, Doğalgaz Piyasası Kanunu doğrultusunda uygulanan idari para cezaları, 2022 yılı için %36,20 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kadar arttırılacak. 

Buna göre 2022 yılında Doğalgaz Piyasası Kanununda geçen idari para cezaları aşağıdaki tutarlarla uygulanacak. 

  • Yanlış, eksik veya yanıltıcı bilgi vermek veya hiç bilgi vermemek ya da yerinde inceleme imkânı vermemek: 1.659.917 TL
  • Kanuna, yönetmelik, talimat ve tebliğlere aykırı hareket etmek: 1.422.779 TL
  • Lisans veya sertifika genel esasları ve yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemek: 1.659.907 TL
  • Lisans veya sertifika işlemleri sırasında gerçek dışı belge sunmak veya yanıltıcı bilgi vermek veya lisans veya sertifikada öngörülen hususları etkileyecek şartlardaki değişiklikleri Kurula bildirmemek: 2.371.311 TL
  • Lisans müracaatında iştirak ilişkisi konusunda yanıltıcı bilgi vermek veya faaliyet süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunmak: 2.371.311 TL
  • Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet göstermek: 2.845.578 TL
  • Lisans veya sertifikanın verilmesine esas olan şartların, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortadan kalkması halinde lisans veya sertifika iptal edilecek; ancak, bu şartların baştan mevcut olmadığının saptanması halinde ise lisans veya sertifikanın iptali yanında ayrıca: 2.845.578 TL. 
İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler