1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz tarifeleri daha hızlı ve kolay revize edilecek

Doğalgaz tarifeleri daha hızlı ve kolay revize edilecek

Enerji Günlüğü – EPDK, doğalgaz tarifelerinin revize edilmesini hızlandıran ve kolaylaştıran bir değişikliğe gitti. Enerji Piyasası Düzenleme...

Doğalgaz tarifeleri daha hızlı ve kolay revize edilecek

Enerji Günlüğü – EPDK, doğalgaz tarifelerinin revize edilmesini hızlandıran ve kolaylaştıran bir değişikliğe gitti. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 

İNCELEMEYE GEREK OLMADAN REVİZE EDİLEBİLECEK

Yeni düzenlemede doğalgaz tarifelerinin revize edilmesi sürecini hızlandıran ve kolaylaştıran bir hüküm getirildi. Yönetmelik’in “Tarife revizyonu” başlıklı 10. Maddesi’nde daha önce bazı durumlarda tarifelerin revize edilmesi için inceleme başlatılabileceği belirtiliyordu. Yeni düzenlemeye göre incelemeye gerek kalmaksızın, tarifeler ilgili tüzel kişinin talebiyle veya Kurum (EPDK) tarafından resen; revize edilebilecek. 

PARAMETRELERDEKİ DEĞİŞİKLİK TARİFEYE YANSIYABİLECEK

Ayrıca 10. Madde’ye eklenen “ç” bendiyle, tarife revizyonunun yapılabileceği hallere ‘tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi’ durumu da ilave edildi.

Tarife revizyonuyla ilgili diğer ihtimalleri belirten ifadeler ile tarife revizyonunun cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılacağı hükümleri ise aynen korundu. 

10. MADDE’NİN ESKİ VE YENİ HALİ

İlgili maddenin eski hali aşağıdaki gibiydi. 

“Tarife revizyonu

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde tarife uygulama dönemine ilişkin belirlenmiş olan parametrelerde değişiklik yapılması için inceleme başlatılır:

a) İlgili mevzuatın yanı sıra yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerinde tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklerin olması,

b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması,

c) Mücbir sebep hallerinde veya bu hallerin sona ermesi durumunda.

(2) Birinci fıkra kapsamında başlatılan inceleme sonucunda, birinci fıkrada sayılan hallerin tarifelere esas parametreleri etkilediğinin tespit edilmesi halinde, etkilenen parametrelerde gerekli değişiklikler yapılır. Söz konusu değişikliklerin tarifelere olan etkisi cari ve/veya bir sonraki tarife uygulama dönemine yansıtılır”.

10. Madde’de yapılan değişiklikten sonraki düzenleme ise şöyle oldu: 

“MADDE 10 – (1) Aşağıdaki hallerde tarifeler, ilgili tüzel kişinin talebi üzerine veya Kurum tarafından resen revize edilebilir:

a) İlgili veya diğer mevzuat hükümlerinin tarife revizyonu gerektirmesi,

b) Lisans tadillerinin tarifeleri açıkça etkileyebilecek değişikliklere yol açması,

c) Mücbir sebep halleri veya bu hallerin sona ermesi,

ç) Tarifeye esas parametrelerde önemli değişiklikler meydana gelmesi.

(2) Tarife revizyonunun etkisi cari tarife uygulama dönemine ve/veya sonraki tarife uygulama dönemlerine yansıtılır”.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler