1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Doğalgaz tesisi sahipleri izinsiz ipotek temlik ve rehin veremeyecek

Doğalgaz tesisi sahipleri izinsiz ipotek temlik ve rehin veremeyecek

Doğalgaz piyasasında lisanslarla ilintili ipotek, temlik, rehin ve benzer sonuçlar yaratabilecek bütün işlemler EPDK’nın iznine tabi olacak.

Doğalgaz tesisi sahipleri izinsiz ipotek temlik ve rehin veremeyecek

Enerji Günlüğü - Doğalgaz piyasasında lisanslarla ilintili ipotek, temlik, rehin ve benzer sonuçlar yaratabilecek bütün işlemler EPDK’nın iznine tabi olacak. LNG iletim lisansı sahipleri ise kısıtlama harici bırakıldı. 

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik değişikliği uyarınca LNG iletim tesisi sahiplerinin; Doğalgaz Piyasasında lisans sahibi olanlarla ilgili teminat, ipotek ve rehin kısıtlamaları, sadece LNG iletim tesisiyle sınırlı kalmak suretiyle, kaldırıldı. Diğer lisans sahipleriyle ilgili kısıtlamalar ise detaylandırılarak yeniden belirlendi. 

KEFALET REHİN TEMLİK VE İPOTEK BENZERİ İŞLEMLER İZNE TABİ

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile kamu tüzel kişisi olmayan depolama lisansı sahibi tüzel kişiler, EPDK’nın uygun göreceği haller dışında; teminat olarak hisse rehni, kısıtlayıcı etki doğuracak alacağın temliki, lisans kapsamındaki hakların temliki, hesaplarının rehni, ticari işletme rehni, sigorta poliçelerinin temliki, ipotek ve malvarlığı rehni işlemleri ile bu mahiyette sonuç doğurabilecek herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecekler. 

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile kamu tüzel kişisi olmayan depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ortakları da dahil üçüncü kişiler lehine kefil, garantör, kreditör, lehine ipotek veren olamayacak; ayrıca müşterek ve/veya müteselsil borçlu sıfatı ile hangi nam adı altında olursa olsun üçüncü kişinin borcuna kefalet veya garantörlük verilmesi anlamına gelecek bir işlem tesis edemeyecekler. 

KISITLAMA HÜKÜMLERİ İÇİN ANA SÖZLEŞMEYE TADİL EDİLECEK

Bu hükümler dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile kamu tüzel kişisi olmayan depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde de yer alacak.

Değişiklikle beraber Yönetmeliğe bir de geçici madde eklendi. Buna göre; Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile kamu tüzel kişisi olmayan depolama lisansı sahibi tüzel kişiler yukarıda bahsi geçen hükümleri ana sözleşmelerine yazacaklar ve ana sözleşme değişikliğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin aslını veya EPDK ya da Ticaret Sicili Memurluğu tarafından onaylanmış suretini 30 Haziran 2024 tarihine kadar EPDK’ya sunacaklar.

Önceki ve Sonraki Haberler