1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Doğalgazcılar 3 yılda 6 bin kişi alacak

Doğalgazcılar 3 yılda 6 bin kişi alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye doğalgaz sektöründe önümüzdeki 3 yılda yaklaşık 6 bin kişilik eyni istihdam sağlanacağı hesaplanıyor. Enerji ve...

Doğalgazcılar 3 yılda 6 bin kişi alacak

Enerji Günlüğü - Türkiye doğalgaz sektöründe önümüzdeki 3 yılda yaklaşık 6 bin kişilik eyni istihdam sağlanacağı hesaplanıyor. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu koordinasyonunda gerçekleştirilen ve Türkiye enerji piyasasının mevcut istihdam verilerini ve profilini ortaya çıkaran Enerji Sektörü İnsan Kaynakları Envanteri Projesi'nin Doğal Gaz Sonuç Raporu tamamlandı. Çalışmaları EnerjIK Danımanlık tarafından yürütülen raporun açıklandığı toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Hasan KÖKTAŞ, EnerjİK Danışmanlık Genel Müdürü Banu AKDOĞAN, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar ARSLAN ve Petrol Platformu Derneği Başkanı Orhan DURAN'ın yanı sıra özel sektör temsilcileri, dernek üyeleri ve kamu temsilcileri katıldı.

Türkiye enerji sektörünün dört büyük piyasasının (petrol, elektrik, doğalgaz, LPG) işgücü haritasını çıkaracak olan Enerji Sektörü İnsan Kaynakları Envanteri Projesi'nin ilk adımı olan Doğal Gaz Sonuç Raporu, sektörün mevcut istihdam yapısı, demografik özellikleri, insan kaynağı ihtiyaçları, sorunları ve İK departmanlarının bu sorunlara yaklaşımı ve çözüm önerilerine ışık tutmak üzere hazırlandı.

RAPORUN TEMEL SONUÇLARI ŞÖYLE:

- 2012 yılında doğal gaz piyasasında 16.258 kişiye kayıtlı ve kalıcı istihdam sağlamıştır.

- 2012 yılında % 82’si doğal gaz dağıtımında olmak üzere 808 yeni istihdam sağlanmıştır.

- Sektörde asıl işveren tarafından (bordrolu olarak) 7.968 kişi, alt işveren tarafından (taşeron olarak) ise 8.290 kişi çalışmaktadır. Piyasadaki toplam çalışan sayısının % 49’unu bordrolu çalışanlar oluştururken, %51’ini alt işveren şirketlerde çalışanlar oluşturmaktadır.

- Doğal gaz dağıtım sektörü önümüzdeki üç yılda yaklaşık olarak6.000 yeni istihdam beklemektedir.

- 11.649.711 aboneye 12.800 kişiyle hizmet sunmakta olan doğal gaz dağıtım şirketleri, doğal gaz piyasasındaki genel istihdamın % 73’ünü sağlamaktadır.

- 2012 yılında % 82’si doğal gaz dağıtımında olmak üzere 808 yeni istihdam sağlanmıştır.

- İstihdam planı olan doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından 2013-2017 yılları arasında toplam 1.984 kişiye yeni iş imkânı sağlanacaktır.

- Doğal gaz ulaşmamış 13 şehre daha doğal gaz arzının yapılmasıyla zaman içinde doğal gaz dağıtım şirketlerinde yaklaşık %6 oranında (761 yeni kişiye) yeni kalıcı istihdam sağlanması beklenmektedir.

- Doğal gaz piyasasında hizmet alımlarında (alt işveren firmalarında) çalışan 8.290 kişinin %73’ü teknik, %27’si idari işlerde görev yapmaktadır.

- Sektörde çalışanların %83’ü erkek %17’si kadındır.

- Piyasadaki şirketlerin %61’inin istihdam planı mevcuttur.

- Doğal gaz piyasasında deneyimli işgücü bulunmasında güçlük çekilmesi ve kişilerin şirketlerin faaliyet sahalarında çalışmayı/ikamet etmeyi istememeleri, personel temininde yaşanan sıkıntıların başında gelmektedir.

- İnsan kaynağının eğitim yoluyla sürekli geliştirilmesi gerektiğini düşünen doğal gaz piyasası, bu ihtiyacın karşılanmasında güçlük yaşandığını ifade etmektedir.

- Doğal gaz dağıtım sektöründe en çok istifanın gerçekleştiği ve en çok ihtiyaç duyulan personelin 2.derecede “tekniker” ve “teknisyen” olmasına rağmen, meslekî eğitim almış personel arzı, talebi karşılayacak düzeyde değildir. Bu nedenle, ara eleman yetiştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerinin artırılması, çeşitli işbirliği ve geliştirme faaliyetleri ile mevcut arzın niteliğinin artırılması gerekmektedir.

- Şirketler kendi kurumsal faaliyetlerinin, staj imkânlarının, hizmet içi eğitimin, iş tanımı ve niteliğinde standardizasyonun sağlanmasının, eğitim kurumları-işletme işbirliğinin artırılmasının, mevcut özlük haklarının iyileştirilmesinin vb. ara eleman arzını artıracağını düşünmektedir.

- Nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan doğal gaz piyasasında çalışanların eğitimine özel önem verilmektedir. 2012 yılında doğal gaz piyasasında beyaz yakalı çalışanlara yıllık kişi başı ortalama 110 saat eğitim verilirken, bu süre mavi yakalı çalışanlar için 48 saattir. Tüm bordrolu çalışanlar bazında değerlendirildiğinde, doğal gaz piyasasında 2012 yılında yıllık kişi başı 79 saat eğitim gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir.

- Çalışanların eğitimine özel önem verilen doğal gaz piyasasında, şirketlerin organizasyonel yapısı ve çalışma koşulları daha sık eğitimler gerçekleştirilmesinin önündeki en önemli engeller olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte eğitim, çalışanlar tarafından yeterince motive edici bir etken olarak değerlendirilmemektedir. Eğitim veren kurumların, doğal gaz piyasasındaki şirketlerin özel gerçeklerine uyum sağlayacak yaklaşımlar sergileyemedikleri de, şirketler tarafından dile getirilen önemli sorunların başında gelmektedir.