1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Ege Linyit 150 bin ton kömür taşıtacak

Ege Linyit 150 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü -  TKİ, Ege Linyitleri İşletmesi, Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliğine bağlı stok sahalarından İstasyon Vagon Yükleme tesisine...

Ege Linyit 150 bin ton kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü -  TKİ, Ege Linyitleri İşletmesi, Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliğine bağlı stok sahalarından İstasyon Vagon Yükleme tesisine veya G Noktası stok sahalarına 150.000 ton kömür taşıtacak. 

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü; Kontrol Şube Müdürlüğü, Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliğine bağlı stok sahalarından 150.000 ton kömürün, 240 gün içerisinde İstasyon Vagon Yükleme tesisine veya G Noktası stok sahalarına taşınması ve boşaltılması hizmet alım işini açık ihale yoluyla verecek. 

İhale 03 Eylül 2018 günü, saat 14.00’te, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Toplantı Salonu, Soma, Manisa adresinde yapılacak. 

İhale dokümanı; Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, 13 Eylül Mah., Atatürk Cad., No: 89, 45500, Soma, Manisa adresinde görülebilecek ve 170 TL bedelle aynı adresten temin edilebilecek. 

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar, Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine elden verilebilecek ya da iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilecek.

İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecekler.

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler