1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. Ege Linyit kömür taşıtacak

Ege Linyit kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – Ege Linyitleri İşletmesi, 120 günlüğüne 450.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması hizmeti alacak.TKİ Ege Linyitleri İşletmesi...

Ege Linyit kömür taşıtacak

Enerji Günlüğü – Ege Linyitleri İşletmesi, 120 günlüğüne 450.000 ton kömürün taşınması ve boşaltılması hizmeti alacak.

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü'nün ilanına göre, Eynez Yer altı Kontrol Şube Müdürlüğü’ne bağlı Stok sahalarından 450.000 ton kömürün Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 Ünitelerine taşınması ve boşaltılması işi açık ihale usulü ile ihale edilecek. 

İhale, 7 Eylül 2017 tarihinde saat 14.00'da ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa adresinde yapılacak. Teklifler bu tarih ve saate kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.  İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat verecekler.

İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/ Manisa adresinde görülebilecek ve 150 TL bedelle aynı adreslerden satın alınabilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler