1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik dağıtıcılarının tesis bedeli ödeme şartları belirlendi

Elektrik dağıtıcılarının tesis bedeli ödeme şartları belirlendi

Enerji Günlüğü – Elektrik dağıtım şirketlerinin devraldığı elektrik tesislerinin bedelinin ödenmesiyle ilgili düzenlemeden “TEDAŞ” ifadesi çıkarıldı...

Elektrik dağıtıcılarının tesis bedeli ödeme şartları belirlendi

Enerji Günlüğü – Elektrik dağıtım şirketlerinin devraldığı elektrik tesislerinin bedelinin ödenmesiyle ilgili düzenlemeden “TEDAŞ” ifadesi çıkarıldı ve hüküm yeniden düzenlendi. 

EPDK, Kullanıcı Mülkiyetindeki Elektrik Tesislerinin Elektrik Dağıtım Şirketlerince Devralınmasına Dair Usul Ve Esaslar’ın “Devre konu elektrik tesislerinin devralınması” başlıklı 5. maddesinin 3 fıkrasını değiştirdi. Maddeden “TEDAŞ” ifadesini çıkaran Kurul, TEDAŞ’ın bu prosedürdeki tek yasal aktör pozisyonuna da son vermiş oldu. 

Böylece TEDAŞ dışındaki dağıtım şirketleri kullanıcı mülkiyetindeki elektrik tesislerini devraldıklarında ödemenin nasıl yapılacağıyla ilgili bir düzenleme getirilmiş oldu. Konuyla ilgili 5. maddenin 3. fıkrasının yeni hali şöyle oldu: 

“Malik/malikler veya yetkili temsilcisi tarafından bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen bedeller üzerinden tesislerin devrine rıza gösterilmesi halinde anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve devre ilişkin işlemlerin tamamlanması halinde devir bedeli tarife yılı içerisinde def'aten ödenir. Söz konusu tesisin bulunduğu yerlere ilişkin kamu yararı, irtifak hakkı tesisi veya devir kararının veya orman kesin ve/veya ön izin belgesinin alınmamış olması halinde geri ödeme, bu kararların ve/veya ilgili resmi izinlerin alındığı yılı takip eden yıl içerisinde yapılır. Bu durumda devir bedeli devre konu tesisin dağıtım şirketi tarafından kullanılmaya başladığı tarihten ilgili kararların ve/veya resmi izinlerin alındığı tarihe kadar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir”. 

Söz konusu maddenin eski hali ise şöyle idi: 

“Malik/malikler veya yetkili temsilcisi tarafından bu usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen bedeller üzerinden tesislerin devrine rıza gösterilmesi halinde anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve devre ilişkin işlemlerin tamamlanması halinde devir bedeli tarife yılı içerisinde def'aten ödenir. Söz konusu tesisin bulunduğu yerlere ilişkin kullanım haklarının, TEDAŞ adına temin edilmemiş olması halinde ise ödeme, bu hakların tamamının TEDAŞ adına temin edildiği yılı takip eden yıl içerisinde yapılır. Bu durumda geri ödemenin yapılacağı tarihe kadar devir kapsamında ödenecek tutar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir”.

Önceki ve Sonraki Haberler