1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik lisanslarında pay devirlerine süre sınırı

Elektrik lisanslarında pay devirlerine süre sınırı

Enerji Günlüğü - Elektrik lisanslarında gerçekleşen pay devirleri verilen onayı takibeden altı ay içinde tamamlanacak. Aksi taktirde onay geçersiz olacak. Enerji...

Elektrik lisanslarında pay devirlerine süre sınırı

Enerji Günlüğü - Elektrik lisanslarında gerçekleşen pay devirleri verilen onayı takibeden altı ay içinde tamamlanacak. Aksi taktirde onay geçersiz olacak. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yaptı. Buna göre, elektrik piyasasında lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on veya daha fazlasını temsil eden payların, halka açık şirketlerde ise yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi onaya tabi olacak.

Aynı onay mekanizması, sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler ile tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin payları üzerinde rehin tesis edilmesi ile bu tüzel kişilere ilişkin hesap rehni tesis edilmesi konusunda da işleyecek. 

Piyasa işletim lisansı sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapılarında, sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak, ayrıca, her türlü doğrudan pay değişiklikleri onaya tabi olacak. Onay, tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için Kurul, diğerleri için ilgili ana hizmet birimi tarafından verilecek. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olacak. Pay devrinin tamamlanma tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunlu olacak.

Bu hükümler halka açık olan payları ile sınırlı olmak üzere, halka açık tüzel kişilere ve halka açık tüzel kişi ortağı bulunan tüzel kişinin, söz konusu ortağının halka açık olan paylarından kaynaklanan ortaklık yapısı değişikliklerine uygulanmayacak. 

Tarifesi düzenlemeye tabi faaliyet yürüten lisans sahibi tüzel kişiler hariç olmak üzere, lisans sahibi bir tüzel kişinin yurtdışında yerleşik tüzel kişi ortağının ortaklık yapısındaki değişikliklerden kaynaklanan dolaylı ortaklık yapısı değişikliği ile söz konusu yurtdışında yerleşik tüzel kişi vasıtasıyla ilgili lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişikliğine neden olan veya bu sonucu doğuran işlemler için en geç bir yıl içerisinde Kuruma bilgi verilmesi ve bu değişiklikler için gerekmesi halinde bilgi verildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde lisans tadil talebinde bulunulması zorunlu olacak.

Enerji Günlüğü