1. HABERLER

 2. ELEKTRİK

 3. Elektrik Piyasası lisans ücretlerinde %36,2 oranında artış

Elektrik Piyasası lisans ücretlerinde %36,2 oranında artış

2022 yılında uygulanacak olan %36,2’lik yeniden değerleme oranıyla, Elektrik Piyasasında lisans ücretleri de aynı oranda arttı. 

Elektrik Piyasası lisans ücretlerinde %36,2 oranında artış

Enerji Günlüğü - 2022 yılında uygulanacak olan %36,2’lik yeniden değerleme oranıyla, Elektrik Piyasasında lisans ücretleri de aynı oranda arttı. 

2022 yılına ilişkin yeniden değerleme oranının %36,20 olarak belirlenmesiyle, bazı vergiler ve harçlar ile idari para cezası tutarlarında da artış oldu. Bu doğrultuda enerji piyasalarında, lisans işlemleriyle ilgili harçlara da zam geldi. 

Buna göre Elektrik Piyasasında 2022 yılında uygulanacak olan lisans alma, lisans tadili, süre uzatımı (vize) ve lisans sureti çıkartma bedelleri ile OSB’lerle ilgili lisans işlemlerinin ücretleri aşağıdaki gibi güncellendi. 

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANS ÜCRETLERİ

Üretim önlisansı [Kurulu güç değeri: P(MW)]

 • 0 < P ≤  10 MW: 14.437,20 TL
 • 10 < P ≤  25 MW: 28.057,20 TL
 • 25 < P ≤  50 MW: 42.085,80 TL
 • 50 < P ≤  100 MW: 70.143 TL
 • 100 < P ≤  250 MW: 140.286 TL
 • 250 < P ≤  500 MW: 280.435,80 TL
 • 500 < P ≤  1000 MW: 420.585,60 TL
 • P >  1000 MW: 701.430 TL

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans almak için belirtilen önlisans alma bedelinin % 10’u tahsil edilecek.

Önlisans tadil bedeli 
Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli arasındaki fark kadar önlisans tadil bedeli alınacak. Söz konusu değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde de 14.301 TL tahsil edilecek. Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan önlisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınacak ancak bu bedel 14.301 TL’den az olamayacak. 

Önlisans sureti çıkartma bedeli: 2.996,40 TL. 

Üretim lisansı [Kurulu güç değeri: P(MW)]

 • 0 < P ≤  10 MW: 14.437,20 TL
 • 10 < P ≤  25 MW: 28.057,20 TL
 • 25 < P ≤  50 MW: 42.085,80 TL
 • 50 < P ≤  100 MW: 70.143 TL
 • 100 < P ≤  250 MW: 140.286 TL
 • 250 < P ≤  500 MW: 280.435,80 TL
 • 500 < P ≤  1000 MW: 420.585,60 TL
 • P >  1000 MW: 701.430 TL

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans almak için belirtilen lisans alma bedelinin % 10’u tahsil edilecek.

Yıllık üretim lisansı ücreti: İç tüketim dahil brüt üretim üzerinden 0,004086 Kr/kWh

Lisans yenileme: Lisans alma bedelinin %50’si.

Lisans tadil bedeli 
Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar lisans tadil bedeli alınacak. Söz konusu değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde de yine 14.301 TL tahsil edilecek. Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınacak ancak bu bedel 14.301 TL’den az olamayacak.

Lisans sureti çıkartma bedeli: 2.996,40 TL. 
Yıllık iletim lisansı ücreti: 0,004086 Kr/kWh
İletim lisansı tadili: 14.301 TL
İletim lisansı sureti çıkartma: 2.996,40 TL

Dağıtım lisansı (Bir yılda dağıtımı yapoılan enerji miktarı: D (kWh)

 • D ≤  100 milyon kWh: 70.143 TL
 • 100.000.000 kWh < D ≤  250.000.000 kWh: 140.286 TL
 • 250.000.000 kWh < D ≤  500.000.000 kWh: 210.292,80 TL
 • 500.000.000 kWh < D ≤  1.000.000.000 kWh: 350.715 TL
 • 1.000.000.000 kWh < D ≤  5.000.000.000 kWh: 701.430 TL
 • 5.000.000.000 kWh < D ≤  10.000.000.000 kWh: 1.403.268,60 TL
 • D >  10.000.000.000 kWh: 2.136.024,60 TL

Kayıp ve kaçak enerji dahil, dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara dağıtılan enerji miktarı üzerinden yıllık dağıtım lisansı ücreti: 0,004086 Kr/kWh

Lisans yenileme: Lisans alma bedelinin %50’si.

Lisans tadili: Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar tahsil edilecek. Söz konusu değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde ise 14.301 TL alınacak.

Dağıtım lisansı suret çıkartma: 2.996,40 TL

Tedarik lisansı 

 • Görevli tedarik şirketleri: 1.402.860 TL
 • Tedarik lisansı verilecek diğer tüzel kişiler: 772.798,80 TL
 • İkili anlaşma, Gün Öncesi Piyasası (GÖP) ve Gün İçi Piyasası (GİP) satışları dahil; tüm tedarik şirketleri için toptan satışlar ile perakende satışı için yıllık tedarik lisansı ücreti: 0,004086 Kr/kWh.

Lisans yenileme: Lisans alma bedelinin %50’si.
Lisans tadili: 14.301 TL
Lisans sureti çıkartma: 2.996,40 TL

Piyasa işletim lisansı yenileme: Lisans alma bedelinin %50’si.

Piyasa işletim lisansı tadili: 14.301 TL
Piyasa işletim lisansı sureti çıkartma: 2.996,40 TL

Elektrik Piyasasında bu dönem yıllık piyasa işletim lisansı ücreti alınmayacak.

OSB üretim önlisansı [Kurulu güç değeri: P(MW)]

 • 0 < P ≤  10 MW: 14.437,20 TL
 • 10 < P ≤  25 MW: 28.057,20 TL
 • 25 < P ≤  50 MW: 42.085,80 TL
 • 50 < P ≤  100 MW: 70.143 TL
 • 100 < P ≤  250 MW: 140.286 TL
 • 250 < P ≤  500 MW: 280.435,80 TL
 • 500 < P ≤  1000 MW: 420.585,60 TL
 • P >  1000 MW: 701.430 TL

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere OSB üretim önlisans almak için belirtilen OSB üretim önlisans alma bedelinin % 10’u tahsil edilecek.

OSB üretim önlisans tadil bedeli 
Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen OSB üretim önlisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen OSB üretim önlisans alma bedeli arasındaki fark kadar OSB üretim önlisans tadil bedeli alınacak. Söz konusu değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde de 14.301 TL tahsil edilecek. Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan OSB üretim önlisans tadil bedelinin % 10’u dikkate alınacak ancak bu bedel 14.301 TL’den az olamayacak.

OSB üretim önlisans sureti, çıkartma: 2.996,40 TL

OSB üretim lisansı [Kurulu güç değeri: P(MW)]

 • 0 < P ≤  10 MW: 14.437,20 TL
 • 10 < P ≤  25 MW: 28.057,20 TL
 • 25 < P ≤  50 MW: 42.085,80 TL
 • 50 < P ≤  100 MW: 70.143 TL
 • 100 < P ≤  250 MW: 140.286 TL
 • 250 < P ≤  500 MW: 280.435,80 TL
 • 500 < P ≤  1000 MW: 420.585,60 TL
 • P >  1000 MW: 701.430 TL

Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere OSB üretim lisansı almak için belirtilen OSB üretim lisansı alma bedelinin % 10’u tahsil edilecek.

Yıllık OSB üretim lisansı ücreti: İç tüketim dahil brüt üretim üzerinden 0,004086 Kr/kWh

OSB üretim lisansı tadil bedeli 
Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen OSB üretim lisansı alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen OSB üretim lisansı alma bedeli arasındaki fark kadar OSB üretim lisansı tadil bedeli alınacak. Söz konusu değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde de 14.301 TL tahsil edilecek. Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan OSB üretim lisansı tadil bedelinin % 10’u dikkate alınacak ancak bu bedel 14.301 TL’den az olamayacak.

OSB üretim lisansı sureti çıkartma: 2.996,40 TL

OSB dağıtım lisansı [Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji mikjtarı: D(kWh)]

 • D ≤  100 milyon kWh: 70.143 TL
 • 100.000.000 kWh < D ≤  250.000.000 kWh: 140.286 TL
 • 250.000.000 kWh < D ≤  500.000.000 kWh: 210.292,80 TL
 • 500.000.000 kWh < D ≤  1.000.000.000 kWh: 350.715 TL
 • 1.000.000.000 kWh < D ≤  5.000.000.000 kWh: 701.430 TL
 • 5.000.000.000 kWh < D ≤  10.000.000.000 kWh: 1.403.268,60 TL
 • D >  10.000.000.000 kWh: 2.136.024,60 TL

Kayıp ve kaçak enerji dahil, dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara dağıtılan enerji miktarı üzerinden yıllık dağıtım lisansı ücreti: 0,004086 Kr/kWh

OSB dağıtım lisansı yenileme: Lisans alma bedelinin %50’si.
OSB dağıtım lisansı tadili: 14.301 TL
OSB dağıtım lisansı sureti çıkartma: 2.996,40 TL.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler