1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik piyasasında 2019 yılı para cezaları

Elektrik piyasasında 2019 yılı para cezaları

Enerji Günlüğü – EPDK, Elektrik piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı. Enerji...

Elektrik piyasasında 2019 yılı para cezaları

Enerji Günlüğü – EPDK, Elektrik piyasasında 2019 yılında mevzuata aykırı durumlar için uygulanacak para cezalarını %23,73 oranında arttırdı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16’ncı Maddesi Uyarınca 2019 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ’i yayınladı. Tebliğde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2019 yılı için geçerli olmak üzere, %23,73 oranında artırılarak yeniden belirlendi. 

Buna göre, Tebliğ’in 16. Maddesindeki 1. fıkranın a, b, c, ç, d ve e bendleri ile aynı maddenin 8. fıkrasında bildirilen mevzuata aykırı durumlar için EPDK tarafından uygulanacak cezalar, 2019 yılı için, aşağıdaki gibi güncellenerek tespit edildi. 

16. madde, 1. fıkra, a) Kurul tarafından bilgi isteme veya yerinde inceleme hâllerinde; istenen bilgilerin yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması veya hiç bilgi verilmemesi ya da yerinde inceleme imkânının verilmemesi hâllerinde, on beş gün içinde bilgilerin doğru olarak verilmesi veya inceleme imkânının sağlanması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere, 888,397 TL idari para cezası verilecek.

16. madde, 1. fıkra, b) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine, Kurul kararlarına ve talimatlara aykırı hareket edildiğinin saptanması hâlinde, aykırılığın niteliğine göre aykırılığın otuz gün içinde giderilmesi veya tekrarlanmaması ihtar edilir ve yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettiren veya tekrar edenlere 888,397 TL idari para cezası verilecek.

16. madde, 1. fıkra, c) Bu Kanun, ikincil mevzuat veya lisans hükümlerine aykırılık yapılmış olduktan sonra niteliği itibarıyla düzeltme imkânı olmayacak şekilde aykırı davranılması durumunda ihtara gerek kalmaksızın 888,397 TL idari para cezası verilecek.

16. madde, 1. fıkra, ç) Lisans müracaatında veya lisans yürürlüğü sırasında, lisans verilmesinde aranan şartlar konusunda, gerçek dışı belge sunulması veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya lisans verilmesini etkileyecek lisans şartlarındaki değişikliklerin Kurula bildirilmemesi hâlinde, 1.421.438 TL idari para cezası verilecek. 

16. madde, 1. fıkra, d) Lisans süresi boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davranışta bulunulması hâlinde, otuz gün içinde iştirak ilişkisinin düzeltilmesi ihtar edilir. Yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 1.599.117 TL idari para cezası verilecek.

16. madde, 1. fıkra, e) Piyasada lisans kapsamı dışında faaliyet gösterildiğinin saptanması hâlinde, on beş gün içinde kapsam dışı faaliyetin veya aleyhte faaliyetin durdurulması ihtar edilir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırı durumlarını devam ettirenlere 1.776.799 TL idari para cezası verilecek.

16. madde, 8. fıkra) Elektrik dağıtım şirketlerinin denetimleri haricinde de genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür ve/veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesine ilişkin süre verilir. Belirlenen sürelerde eksikliklerin giderilmemesi durumunun tespiti ile belirlenen her bir direk veya armatür için Bakanlığın Kurula bildirmesini müteakip Kurul tarafından 707 TL idari para cezası verilecek. 

Önceki ve Sonraki Haberler