1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik piyasasında süre uzatımları

Elektrik piyasasında süre uzatımları

Enerji Günlüğü - İlk defa işletmeye girecek elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre 2020 yılı sonuna kadar...

Elektrik piyasasında süre uzatımları

Enerji Günlüğü - İlk defa işletmeye girecek elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre 2020 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Bakanlar Kurulu'nun Elekrik Piyasası Kanunu'nda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin aldığı kararlar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre ile ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulanmasına ilişkin süre 31/12/2020 tarihine kadar uzatıldı.

İlk defa işletmeye girecek elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere teşvik sağlanmasına ilişkin süre ve genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe ve vergi gelirleri payından karşılanmasına ilişkin süreler de 31/12/2020 tarihine kadar uzatıldı.