1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Elektrik üretim tesisleri ve maden ihalelerinde imza sirküleri devri bitti

Elektrik üretim tesisleri ve maden ihalelerinde imza sirküleri devri bitti

Elektrik üretim tesisleri ve diğer tesislerin proje onayları ve kabul başvuruları ile tüzel kişilerin maden sahaları ihale başvurularında imza sirküleri sureti yerine sicil tasdiknamesi sureti kullanılacak.

Elektrik üretim tesisleri ve maden ihalelerinde imza sirküleri devri bitti

Enerji Günlüğü - Elektrik üretim tesisleri ve diğer tesislerin proje onayları ve kabul başvuruları ile tüzel kişilerin maden sahaları ihale başvurularında imza sirküleri sureti yerine sicil tasdiknamesi sureti kullanılacak.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği değişikliği kapsamında,  Önlisanslı/Lisanslı üretim tesisleri ve diğer tesisler için projelerin onayı için yapılan başvurularda sunulacak belgeler arasında lisans/tesis sahibi veya yetkili temsilcisinin imza sirküleri sureti yerine sicil tasdiknamesi sureti yer alacak.

Yine, lisanslı/lisanssız elektrik üretim tesisleri kabul başvuru dilekçeleri ve kabul işlemlerinde imza sirküleri sureti yerine sicil tasdiknamesi sureti sunulacak.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği değişikliği kapsamında,  EK-1’inde yer alan “İmza Sirküleri” ibaresi “Sicil Tasdiknamesi” olarak, EK-2 ve EK-3’ünde yer alan “imza sirküleri” ibareleri “sicil tasdiknamesi” olarak değiştirildi. Sözkonusu ekler Lisanslı/lisanssız elektrik üretim tesisleri için kabul dilekçesini, elektrik üretim tesisleri kabul başvuru kapsamını ve kabul işlemlerini içeriyor.

Ayrıca, maden sahalarının veya alanları ihalelerine başvuracak tüzel kişiler yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri ve vekaleten katılacakların noter tasdikli vekaletnameleri ve imza sirküleri yerine sicil tasdiknamesi aranacak.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Sahaları İhale Yönetmeliği değişikliği kapsamında, ihale başvurularında tüzel kişiler için gerekli olan belgelerde değişikliğe gidildi. Değişiklik kapsamında sunulması gereken ‘Tüzel kişiyi temsile ve ilzama yetkili kişilerin onaylı imza sirküleri’ ve ‘Vekaleten katılacakların imza sirküleri’ yerine sicil tasdiknamesi belgesi sunulacak.

Enerji Günlüğü