1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrik üretim ve depolama tesisi kabulleri 10 günde çıkacak

Elektrik üretim ve depolama tesisi kabulleri 10 günde çıkacak

Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemleri, başvuruyu takip eden 10 günlük süre içinde yapılacak.

Elektrik üretim ve depolama tesisi kabulleri 10 günde çıkacak

Enerji Günlüğü - Elektrik üretim ve depolama tesislerinin kabul işlemleri, başvuruyu takip eden 10 günlük süre içinde yapılacak. 

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yönetmelik 01 Nisan 2020 tarihinde yürürlük kazanacak. 

Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlemeyi amaçlıyor. 

Yönetmeliğe göre kabul ve tutanak işlemleri Bakanlık yetkisinde olacak ve Bakanlık bu yetkiyi yetkilendireceği bir proje onay birimine devredebilecek. Elektrik üretim ve depolama tesisleri için gerekli tüm izin, ruhsat ve onay süreçlerinin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içerisinde tamamlanması zorunlu olacak. Bu tesisler onaylı projelerine ve ilgili mevzuatı kapsamında alınan izin, ruhsat ve onaylara uygun olarak tesis edilecek. 

GEÇİCİ KABUL KAVRAMI ORTADAN KALKIYOR
Yönetmelik, önceki düzenlemede bulunan “geçici kabul” kavramını da ortadan kaldırıyor. Yeni düzenleme kabul işlemlerini “Kabul” ve “Kısmi Kabul” olarak ikiye ayırıyor. 

Kabul; ünitenin/ünitelerin lisans/tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ve devreye alma işlemleri sonrasında, tesisin elektrik piyasasında ticari faaliyete başlayabilmesi için yapılan işlemler ile şebekeden bağımsız sistemler için tesis sahibi sorumluluğundaki saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde devreye alma işlemleri sonrasında, tesisin faaliyete geçebilmesi için yapılan işlemleri ifade ediyor. 

Kısmi kabul ise; tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan ve müstakil kullanıma uygun olan ünitenin/ünitelerin kabulünü anlatıyor. 

MALZEME STANDARTLARI
Elektrik üretim ve/veya elektrik depolama tesislerinde, hiçbir şekilde standart dışı ve belgeli olmayan malzeme ve ekipman kullanılamayacak; kullanılan malzeme ve ekipman TSE belgeli olacak. TSE belgeli olmayan ürünlerde diğer belgelendirme kuruluşlarının belgeleri de kabul edilecek. 

Standardı bulunmayan konularda, ülkemizin şartları ve ilgili uluslararası standartlar veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu ispat eden Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) bulunması gerekecek.

KABUL HEYETİ
Kabul başvuruları, yetkili proje onay birimi tarafından 5 iş günü içinde incelenecek ve kabul heyeti başvuru tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde tesiste hazır bulunacak. 

Kabul heyeti ilgili proje onay birimi (POB) tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; POB mühendisi, sistem işletmecisi mühendisi, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve görevlendireceği mühendis ile ilgili POB’un talep etmesi halinde; imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendisi ile oluşturulacak. Davet edildiği halde yüklenici veya vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemeyecek. 

10 kW ve altı çatı ve cephe uygulamalı GES tesisleri için kabul heyeti, ilgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında POB mühendisi ve tesis sahibi/yetkili temsilcisinden teşkil edilecek. 

DEVAM EDEN İŞ VE İŞLEMLER
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili POB’lara yapılmış olan kabul başvuruları, 6 Kasım 2015 tarihli Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili POB’larca sonuçlandırılacak. Söz konusu kabul başvuru kapsamlarının içeriğindeki eksik ve/veya yanlışlıklar nedeniyle 01 Nisan 2020’den sonra iade edilmesinin akabinde tekrar tesis kabul başvurusunda bulunulması halinde bahsi geçen tesisler için yeni Yönetmelik hükümleri uygulanacak.

GEÇİCİ VEYA KESİN KABUL TUTANAKLARI
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici ve/veya kesin kabulü yapılmış üretim tesislerinin kabul tutanakları, 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, tutanaklarda belirtilen hususlara ilişkin her türlü sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere, ilgili POB tarafından lisans/tesis sahibine yazı ile teslim edilecek. 

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler