1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikli araç şarj istasyonu kurmak lisans gerektirmeyecek

Elektrikli araç şarj istasyonu kurmak lisans gerektirmeyecek

Enerji Günlüğü - Elektrikli araçların şarj istasyonlarının kurulum ve işletilmesinde lisans veya önlisans alma zorunluluğu uygulanmayacak.Tüm dünyada...

Elektrikli araç şarj istasyonu kurmak lisans gerektirmeyecek

Enerji Günlüğü - Elektrikli araçların şarj istasyonlarının kurulum ve işletilmesinde lisans veya önlisans alma zorunluluğu uygulanmayacak.

Tüm dünyada hızlı bir gelişim seyri içinde olan elektrikli araç piyasasına Türkiye de hazırlık yapıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikli araçların elektrik enerjisi teminini sağladıkları şarj istasyonlarının kurulumu ve işletilmesine, bu istasyonlar vasıtasıyla elektrik enerjisi tedarikine ve bu istasyonların satış, kiralama ve benzeri yollarla devredilmesine ilişkin işlemleri ve işletmecilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 'Elektrikli Araçlar Şarj İstasyonuna İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı' hazırladı. EPDK'nın internet sitesinde yer alan taslak 12 Aralık 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak. 

Kamuya açık yerlerde kurulumları yapılan veya ticari faaliyette bulunulan tüm şarj istasyonlarına ilişkin usul ve esasları kapsayan Taslağa göre, şarj istasyonu tüketim miktarına bakılmaksızın serbest tüketici niteliğine haiz olacak. Bu çerçevede işletmeci, sözleşme yapmaya gerek olmaksızın tüm kullanıcılara veya akdi esaslar çerçevesinde belirli kullanıcılara elektrik enerjisi tedarik edebilecek.

Üretim lisansı ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler, şarj istasyonu aracılığıyla kâr amaçlı olmamak üzere elektrik enerjisi satışı yapabilecekler ve bu kapsamda şarj hizmeti verebilecekler. İlgili işletmeci tarafından şarj istasyonunda verilen hizmet kapsamında faturada ayrı kalemler halinde belirtilmek kaydıyla elektrik enerjisi bedelinin yanında, ilgilisinden Kurul düzenlemesine tabi olmayan ayrı bedeller alınabilecek. Ayrıca üretim lisansı ve tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, şarj istasyonu aracılığıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ikili anlaşmalar yoluyla elektrik enerjisi satışı yapabilecek.

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Şirketler, şarj istasyonlarıyla ilgili tüm kapatma, devir ve isim değişikliği işlemlerini ilgili dağıtım şirketine bildirecek.  

Enerji Günlüğü 

Önceki ve Sonraki Haberler