1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikte 2017`de alınacak lisans bedelleri arttı

Elektrikte 2017`de alınacak lisans bedelleri arttı

Enerji Günlüğü - Elektrik piyasasında yeni yılda uygulanacak önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili bedelleri...

Elektrikte 2017`de alınacak lisans bedelleri arttı

Enerji Günlüğü - Elektrik piyasasında yeni yılda uygulanacak önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili bedelleri 300 lira, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri de 50 lira zamlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu aldığı bedel kararlarını bugünkü Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, elektrik piyasasında yeni yılda uygulanacak önlisans ve lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, önlisans ve lisans tadili bedelleri geçen yıla göre 300 lira, önlisans ve lisans sureti çıkartma bedelleri de 50 lira zamlandı.

ELEKTRİK PİYASASINDA UYGULANACAK BEDELLER

Karara göre, elektrik piyasasında üretim faaliyeti için önlisans alma bedelleri kurulu güç değerine bağlı olarak 6 bin 100 lira ile 301 bin 500 lira arasında değişecek. Yerli doğal kaynaklar ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak üzere önlisans almak için başvuruda bulunan tüzel kişilerden önlisans alma bedelinin yüzde 10'u tahsil edilecek. 

Önlisans tadil bedeli de kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen önlisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde ise 6 bin 100 lira olacak. Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan önlisans tadil bedelinin yüzde 10'u dikkate alınacak ancak bu bedel 6 bin 100 liradan az olamayacak. Önlisans sureti çıkartma bedeli de 1.250 lira olacak. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerini kapsayan bu uygulama, diğer tadil bedellerinde de aynı olacak. 

Söz konusu piyasada üretim lisansı için lisans alma bedelleri de yine kurulu güç değerine bağlı olmak üzere 6 bin 100 lira ile 301 bin 500 lira arasında değişecek. 

Yıllık lisans bedeli üretimi yapılan kilowat başına 0,003 kuruş, lisans yenileme bedeli lisans alma bedelinin yüzde 50'si, lisans tadili de kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde ise 6 bin 100 lira olacak. Lisans sureti çıkartma bedeli de 1.250 lira olarak uygulanacak. 

İLETİM VE DAĞITIM FAALİYETLERİ 

Elektrik piyasasında, iletim faaliyeti için yıllık lisans bedeli, iletimi yapılan kilowat başına 0,003 kuruş, lisans tadili 6 bin 100 lira, lisans sureti çıkartma bedeli ise 1.250 lira olacak. 

Dağıtım faaliyeti için ise lisans alma bedeli, bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarına bağlı olarak 30 bin 100 lira ile 904 bin 500 lira arasında değişecek. Yıllık lisans bedeli dağıtımı yapılan kilowat başına 0,003 kuruş, lisans yenileme bedeli lisans alma bedelinin yüzde 50'si, lisans tadili ise dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 6 bin 100 lira olacak. Lisans sureti ise 1.250 lira bedel karşılığında çıkarılacak.

Tedarik lisansı için de lisans alma bedeli; görevli tedarik şirketleri için 603 bin lira, diğer tedarik lisansı verilecek tüzel kişiler için 332 bin lira olacak. Yıllık lisans bedeli; görevli tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı yapılan toplam kilowat başına 0,003 kuruş, diğer tedarik şirketleri için toptan ve/veya perakende satışı yapılan toplam kilowat başına 0,003 kuruş olarak uygulanacak. Öte yandan, lisans yenileme bedeli lisans alma bedelinin yüzde 50'si, lisans tadili 6 bin 100 lira, lisans sureti çıkartma bedeli de 1.250 lira olacak. 

PİYASA İŞLETİM LİSANSI 

Piyasa işletim lisansı için lisans alma bedeli 603 bin lira, lisans yenileme bedeli lisans alma bedelinin yüzde 50'si, lisans tadili 6 bin 100 lira, lisans sureti çıkartma bedeli de 1.250 lira olacak. 

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kapsamında, OSB üretim faaliyeti için lisans alma bedeli kurulu güç değerine bağlı olarak 6 bin 100 lira ile 301 bin 500 lira arasında değişecek. Yıllık lisans bedeli üretimi yapılan kilowat başına 0,003 kuruş, lisans yenileme bedeli lisans alma bedelinin yüzde 50'si, lisans tadili de kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 6 bin 100 lira olacak. Bu kapsamda lisans sureti ise 1.250 lira bedel karşılığında çıkarılabilecek.

OSB dağıtım faaliyeti için lisans alma bedeli de bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarına bağlı olarak 30 bin lira ile 904 bin 500 lira arasında değişecek. Yıllık lisans bedeli dağıtımı yapılan kilowat başına 0,003 kuruş, lisans yenileme bedeli lisans alma bedelinin yüzde 50'si, lisans tadili 6 bin 100 lira, lisans sureti çıkartma bedeli de 1.250 lira olacak.

Sabiha KÖTEK

ELEKTRİKTE 2016'DA ALINACAK LİSANS BEDELLERİ BELİRLENDİ

Önceki ve Sonraki Haberler