1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikte kaçağa karşı sayaç yeri değiştirme önlemi

Elektrikte kaçağa karşı sayaç yeri değiştirme önlemi

Enerji Günlüğü - Kayıp oranı ülke ortalamasının üzerinde olan elektrik dağıtım bölgelerinde, kayıp-kaçak takibinin kolaylaştırılması için sayaç...

Elektrikte kaçağa karşı sayaç yeri değiştirme önlemi

Enerji Günlüğü - Kayıp oranı ülke ortalamasının üzerinde olan elektrik dağıtım bölgelerinde, kayıp-kaçak takibinin kolaylaştırılması için sayaç yerlerinin değiştirilmesi gibi farklı önlemler uygulanabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği'ni bugünkü Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Buna göre, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 18 inci maddesinin uygulanması kapsamında teknik ve teknik olmayan kayıplarının oranı ülke ortalamasının üzerinde olan dağıtım bölgelerinde faaliyette bulunan dağıtım şirketleri için diğer dağıtım bölgelerinden farklı olarak yapılacak düzenlemeler belirlendi.

2014 yılı teknik ve teknik olmayan kayıp oranı 2014 yılı dağıtım sektörü ülke ağırlıklı ortalama teknik ve teknik olmayan kayıp oranının üzerinde olan yüksek kayıplı şirketler,bu statülerinin devam etmesi için bir önceki yıl teknik ve teknik olmayan kayıp oranının aynı yıla ait dağıtım sektörü ülke ağırlıklı ortalama teknik ve teknik olmayan kayıp oranının üzerinde olması gerekiyor. Aksi durumda yüksek kayıplı şirket statüsü bir daha kazanılmamak üzere kaybedilecek.

Yüksek kayıplı şirket statüsü 31/12/2025 tarihinde tüm şirketler için ortadan kalkacak. Yüksek kayıplı şirketler kayıp oranlarını düşürmek için aldıkları tedbirleri ve sonuçlarını altı aylık dönemlerde Kuruma bildirecekler.

ALINACAK ÖNLEMLER

Yüksek kayıplı şirketlere 31/12/2020 yılına kadar hesaplanmış olan verimlilik katsayıları uygulanmayacak. Belirtilen tarihten sonra ise yüksek kayıplı şirketlere verimlilik katsayısının %50’si uygulanacak.

Yüksek kayıplı şirketlerin hedef kayıp oranları diğer dağıtım şirketlerinden farklı usul ve esaslara göre belirlenebilecek.

Yüksek kayıplı şirketler için dağıtım tesislerindeki koruma teçhizatının, kaçak kullanımdan kaynaklı aşırı yüklenme sebebiyle veya devreyi kesmesini önlemek amacıyla çalışmaz hale getirilmesi neticesinde kontrolsüz şekilde nominal akım değerinin üzerinde akım geçmesine bağlı olarak oluşan arızalar (yanma, sargıların hasar görmesi, yalıtımın zarar görmesi, sigortaların yanması ve benzeri) sonucunda trafo, alçak gerilim dağıtım panosu ve saha dağıtım kutularının değişmesi kapsamında oluşan maliyetler kontrol edilemeyen işletme giderleri kapsamında raporlanacak.

Kayıp oranlarının düşürülmesi amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) kapsamında yer almayan sayaçlardan yüksek kayıplı şirketler tarafından OSOS kapsamına alınması zorunlu görülenler, ilgili şirketin yatırım planında yer almak kaydıyla, OSOS kapsamına dahil edilecek ve tarife hesaplamalarında OSOS yatırımları kapsamında dikkate alınacak.

Yüksek kayıplı şirketlerin dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki yıl gerçekleşmelerine göre teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %30'un üzerinde olan il ve ilçelerde, ilgili dağıtım şirketi tarafından kayıp-kaçak ile mücadele dâhilinde elektrik sayaçlarının tesisi için mevzuatta tanımlanan yerden farklı bir yer belirlenebilecek ve ayrıca yatırım planında yer almak kaydıyla, sayaç yatırımları kapsamında, tespit amaçlı olmak üzere, birden fazla müşterinin toplam tüketimini ölçen kontrol sayacı tesis edilebilecek.

HİZMET KALİTESİNE YÜZDE 40 BARAJI

Yüksek kayıplı şirketler, dağıtım bölgeleri içinde yer alan ve önceki yıl gerçekleşmelerine göre yıllık teknik ve teknik olmayan kayıp oranı %40'ın üzerinde olan ilçelerdeki kullanıcılara karşı tedarik sürekliliği ölçme ve kayıt cihazı takılması, tazminat, bilgi verme, teknik kalite yükümlülüklerinden muaf olacaklar.

TARIMSAL SULAMADA GÜVENLİK İSTİSNASI

Yüksek kayıplı şirketlerde; mevsimsel olarak tarımsal sulama amacıyla elektrik tüketilen ve güvenlik nedeniyle kaçak kontrolü yapılamadığı ilgili kurum tarafından belgelendirilen kullanım yerlerinde, elektrik kullanmadan tarımsal ürün üretilemeyeceği resmi kurum yazıları ve kayıtları, teknolojik uygulamalar ile otomasyon sistemi verileri (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Çiftçi Kayıt Sistemi ve benzeri) esas alınarak tespit edilen kullanıcılara, 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğindeki yerinde tespit şartı aranmaksızın kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenebilir. Söz konusu tutanağa, güvenlik gerekçesiyle yerinde tespitin yapılamadığına ilişkin ifadenin eklenmesi zorunlu olacak.

Kaçak tespit tutanaklarına yapılacak olan itirazlar Şirket tarafından on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılacak. 

...

Önceki ve Sonraki Haberler