1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Elektrikteki lisans fiyatlarına bu yıl zam yok...

Elektrikteki lisans fiyatlarına bu yıl zam yok...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 yılında elektrik piyasasında uygulanacak lisans alma, lisans tadili, lisans sureti çıkarma ve lisans yenileme...

Elektrikteki lisans fiyatlarına bu yıl zam yok...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2013 yılında elektrik piyasasında uygulanacak lisans alma, lisans tadili, lisans sureti çıkarma ve lisans yenileme bedellerini açıkladı. Kurum bu bedellerde herhangi bir değişiklik yapmadı. 2013 yılında elektrik piyasasında uygulanacak lisans bedelleri şöyle:

a) Üretim faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli:

0 < P ≤ 10 MW 5.000 TL

10 < P ≤ 25 MW 10.000

25 < P ≤ 50 MW 15.000 TL

50 < P ≤ 100 MW 25.000 TL

100 < P ≤ 250 MW 50.000 TL

250 < P ≤ 500 MW 100.000 TL

500 < P ≤ 1000 MW 150.000 TL

P > 1000 MW 250.000 TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans Tadili: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (Beşbin)TL (Bu hükmün yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine uygulanmasında, hesaplanan lisans tadil bedelinin % 1’i dikkate alınır. Ancak bu bedel 5.000 (Beşbin)TL’den az olamaz.)

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 1.000 (Bin)TL

b) İletim faaliyeti:

 

(1) Yıllık lisans bedeli: İletimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(2) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin)TL

(3) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL

c) Dağıtım faaliyeti:

(1)Lisans alma bedeli:

Bir yılda dağıtımı yapılan enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤ 100 milyon kWh 25.000 TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh 50.000 (Ellibin)TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh 75.000 (Yetmişbeşbin)TL

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh 125.000 (Yüzyirmibeşbin)TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh 250.000 (İkiyüzellibin)TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh 500.000 (Beşyüzbin)TL

D>10 milyar kWh 750.000 (Yediyüzellibin)TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans tadili: Dağıtım bölgelerinin birleşmesi sonucunda dağıtımı yapılan enerji miktarının tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL

d) Toptan satış faaliyeti:

 

(1) Lisans alma bedeli: Özel sektör toptan satış şirketleri için 275.000 (İkiyüzyetmişbeşbin)TL

(2) Yıllık lisans bedeli: Toptan satışı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si.

(4) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin)TL

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL.

e) Perakende satış faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli: Özel sektör perakende satış şirketleri için 200.000 (İkiyüzbin)TL; Perakende satış lisansı başvurusunda bulunan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için, dağıtım faaliyeti lisans alma bedelinin %10’u

(2)Yıllık lisans bedeli: Perakende satışı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL.

OSB üretim faaliyeti:

(1) Lisans alma bedeli:

Kurulu güç değeri, “P(MW)”

0 < P ≤ 10 MW 5.000 (Beşbin)TL

10 < P ≤ 25 MW 10.000 (Onbin)TL

25 < P ≤ 50 MW 15.000 (Onbeşbin)TL

50 < P ≤ 100 MW 25.000 (Yirmibeşbin)TL

100 < P ≤ 250 MW 50.000 (Ellibin)TL

250 < P ≤ 500 MW 100.000 (Yüzbin)TL

500 < P ≤ 1000 MW 150.000 (Yüzellibin)TL

P > 1000 MW 250.000 (İkiyüzellibin)TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Üretimi yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans Tadili: Kurulu güç artışlarında oluşan yeni kurulu güç değerinin tadil öncesi değer aralığını aşması halinde, tadil öncesi değer aralığına karşılık gelen yürürlükteki lisans alma bedeli ile yeni değer aralığına karşılık gelen lisans alma bedeli arasındaki fark kadar, değer aralığının aşılmadığı hallerde ve diğer tadillerde 5.000 (beşbin)TL.

(5) Lisans Sureti Çıkartma: 1.000 (Bin)TL.

 

b) OSB dağıtım faaliyeti:

(1)Lisans alma bedeli:

Bir yılda dağıtımı yapılan/yapılması öngörülen enerji miktarı, “D (kWh)”

D ≤ 100 milyon kWh 25.000 (Yirmibeşbin)TL

100 milyon kWh < D ≤ 250 milyon kWh 50.000 (Ellibin)TL

250 milyon kWh < D ≤ 500 milyon kWh 75.000 (Yetmişbeşbin)TL

500 milyon kWh < D ≤ 1 milyar kWh 125.000 (Yüzyirmibeşbin)TL

1 milyar kWh < D ≤ 5 milyar kWh 250.000 (İkiyüzellibin)TL

5 milyar kWh < D ≤ 10 milyar kWh 500.000 (Beşyüzbin)TL

D>10 milyar kWh 750.000 (Yediyüzellibin)TL

 

(2) Yıllık lisans bedeli: Dağıtımı yapılan kWh başına 0,003 (Sıfırtambindeüç) Kr.

(3) Lisans yenileme bedeli: Lisans alma bedelinin %50’si

(4) Lisans tadili: 5.000 (Beşbin)TL.

(5) Lisans sureti çıkartma: 1.000 (Bin)TL.

Önceki ve Sonraki Haberler