1. HABERLER

  2. KÖMÜR

  3. ELİ lastik tekerlekli yükleyiciyle yük taşıtacak

ELİ lastik tekerlekli yükleyiciyle yük taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, lastik tekerlekli yükleyici ile muhtelif yüklerin taşınması işini vermek üzere ihale düzenleyecek. Türkiye...

ELİ lastik tekerlekli yükleyiciyle yük taşıtacak

Enerji Günlüğü – TKİ Ege Linyitleri İşletmesi, lastik tekerlekli yükleyici ile muhtelif yüklerin taşınması işini vermek üzere ihale düzenleyecek. 

Türkiye Kömür İşletmeleri, Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü, Dereköy torbalama ve Dereköy lavvar tesislerinde ve stok sahalarında ve gerektiğinde İşletme Müdürlüğünün diğer iş yerlerinde kömür, termik nitelikli ürünler, bant altlarında biriken kömürler ve benzeri ürünlerin yüklenmesi, stokların yükseltilmesi ve düzenlenmesi, tesislerden çıkacak taş, odun gibi atıkların yüklenmesi, çevre düzenlemelerinin yapılması ve buna benzer yükleme işlerinin 4200 saatlik kira bedeli karşılığında lastik tekerlekli yükleyici ile 300 gün içinde yapılması işini vermek üzere bir ihale düzenleyecek. 

İhale 16 Ekim 2018 günü, saat 14.00’te, ELİ Müdürlüğü, Komisyon Odası, Soma, Manisa adresinde açık ihale usulüyle yapılacak. 

İhale dokümanı, ELİ Müdürlüğü, Atatürk Cad., No: 111, 45500, Soma, Manisa adreslerinde görülebilecek ve 170 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilecek. 

Tekliflerin ihale günü, ihale saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü, Genel Muhaberat Servisine verilmesi veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi gerekiyor. 

İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

Etiketler : , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler