1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Enerji Bakanı`na hampetrol taşımada acil durum yetkisi

Enerji Bakanı`na hampetrol taşımada acil durum yetkisi

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, acil durumlarda ham petrol ve jet yakıtı transiti ve iharcına izin verme yetkisi tanındı.Bakanlar...

Enerji Bakanı`na hampetrol taşımada acil durum yetkisi

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, acil durumlarda ham petrol ve jet yakıtı transiti ve iharcına izin verme yetkisi tanındı.

Bakanlar Kurulu, Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar'da değişiklik yaptı. Söz konusu kararın dördüncü maddesinin birinci fıkrasının8 ikinci cümlesinde geçen "transitine" ibaresi, "transitine veya ihrcına" olarak değiştirildi.

BAKAN ACİL DURUMLARDA TAM YETKİLİ

Aynı Karar'ın 6. maddresine ise yeni bir fıkra eklendi. Eklenen 2. fıkra şöyle:

"Bakanlık, acil ve gerekli görülen hallerde bu karar hükümlerine bağlı kalmaksızın karara konu eşyanın karayolu veya demiryoluyla transitine veya ihracına izin vermeye yetkilidir."

Yine aynı kararın geçici ikinci maddesinin birinci fıkrasında geçen "transitine" ibaresi de "transitine veya ihracına" şeklinde değiştirildi. Geçici 2. maddenin birinci ve ikinci fıkralarda geçen "üç yıl" ibareleri ise "beş yıl" olarak değişti.