1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji Bakanlığı sözlü sınavla 10 avukat alacak

Enerji Bakanlığı sözlü sınavla 10 avukat alacak

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 10 avukat alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,...

Enerji Bakanlığı sözlü sınavla 10 avukat alacak

Enerji Günlüğü - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında görevlendirmek üzere 10 avukat alacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, avukat alımı için sözlü sınav açtı. Alınacak 10 avukat, Bakanlığın merkez teşkilatında (Ankara) istihdam edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre alınacak avukatlar, boş bulunan 6. dereceli Avukat kadrosuna yerleştirilecek. 

Sınava, atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katı kadar aday çağrılacak. Sınava katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSS P3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecek. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacak.

Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olması şart. Sınava girebilmek için KPSS (B) Grubu kadrolar için 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 75 puan alınmış olması gerekiyor.

Giriş sınavı başvuruları 22 Ocak 2018’de başlayıp 2 Şubat 2018 tarihinde saat 16:00’da sona erecek. Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet sayfasından (www.enerji.gov.tr) veya doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığından (Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Bahçelievler - Çankaya/ANKARA) temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla Personel Daire Başkanlığına yapılacak. 

Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasında ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin ilanından itibaren 5 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecek. 

SINAV 26-27 ŞUBAT’TA

Giriş sınavı, 26-27 Şubat 2018 tarihlerinde Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresindeki Bakanlığı merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılaca. Sözlü sınavda adayların hukuk ve enerji mevzuatına hakimiyetleri ölçülecek. Bu kısım 50 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Adayların bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı konuları da 50 tam puan üzerinden değerlendirilecek. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için giriş sınavı komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az 70 (yetmiş) olması gerekiyor. Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilecek ve nihai başarı sıralaması yapılacak. Giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacak.

Bu sıralama sonucunda 10 (on) asıl aday ile 5 (beş) yedek aday belirlenecek. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın “www.enerji.gov.tr” internet sayfasından ilan edilmek suretiyle duyurulacak. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. 

Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilecek. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler