1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. Enerji KİT`lerinde yeni kadrolar açıldı, kimi kadrolar iptal

Enerji KİT`lerinde yeni kadrolar açıldı, kimi kadrolar iptal

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri...

Enerji KİT`lerinde yeni kadrolar açıldı, kimi kadrolar iptal

Enerji Günlüğü - Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) gibi kamu enerji kurum ve kuruluşlarındaki istihdam politikaları elden geçirildi. Çok sayıda kadro iptal edilirken, yerine daha çok mühendis, teknisyen ve teknikerlerden oluşan daha teknik kadrolar açıldı.

Bakanlar Kurulu'nun kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel yapılanmasıyla ilgili kararına göre Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü merkez teşkilatındaki 10 müşavir ve 6 başuzman kadrosu kaldırılırken, 1 adet genel müdür yardımcılığı kadrosu ihdas edildi. TTK Merkez Teşkilatı'nda ayrıca 6 uzman, 5 koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu ile 1 sağlık memuru kadrosu iptal edildi, buna karşılık 5 bilgisayar işletmeni, 1 mimar ve 3 tekniker kadrosu ihdas edildi. Ayrıca Kurumun taşra teşkilatındaki 15 uzman kadrosu iptaline karşılık, 5 tekniker, 5 bilgisayar işletmeni ve 1 sağlık memuru kadrosu açıldı.

TKİ'DE İPTAL EDİLEN VE YENi AÇILAN KADROLAR
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı'ndaki 1 adet avukatlık kadrosu iptal edilirken, 37 adet yeni kadro açıldı. Yeni kadrolar, 1 uzman, 14 memur, 2 başmühendis ve 20 mühendis olarak sıralanıyor. TKİ merkez teşkilatında ayrıca 1 daire başkan yardımcılığı ve 3 başuzmanlık kadrosu da iptal edildi. Buna karşılık, birinci dereceden 1 adet jeolojik etüd arama dairesi başkanlığı kadrosu bir adet de müdürlük kadrosu açıldı.
TKİ Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında ise 30 kadro iptal edilirken, 10'u şeflik 60'ı memurluk olmak üzere 70 yeni kadro ihdas edildi. İptal edilen kadrolar 1 uzman, 1 programcı, 2 avukat, 3 koruma ve güvenlik amiri, 3 koruma ve güvenlik amir yardımcısı, 11 koruma ve güvenlik grup şefi, 1 tekniker, 1 teknisyen, 2 topograf ve 5 tabip olarak sıralanıyor.
Taşra teşkilatında ayrıca 1 müessese müdürlüğü, 3 müessese müdür yardımcılığı ve 3 başuzmanlık kadrosu iptal edildi. Buna karşılık 1 adet işletme müdürlüğü, 1 adet de işletme müdür yardımcılığı kadrosu ihdas edildi.

ETİ MADEN'DE 81 KADRO İPTAL, 74 YENİ KADRO AÇILDI
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına ait 2 başmüfettiş, 5 daire başkan yardımcısı ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere 8 kadro iptal edildi. Buna karşılık merkez teşkilatında 10'u teknik uzman, 32'si uzman, 2'si teknik şef ve 15'i başmühendis olmak üzere 59 yeni kadro ihdas edildi.
Eti Maden'in taşra teşkilatında ise 10 birim müdürü, 1 işletme müdürü, 1 sivil savunma uzmanı, 15 şef, 4 koruma ve güvenlik amir yardımcısı, 5 koruma ve güvenlik grup şefi, 1 şoför, 35 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 ressam olmak üzere toplam 73 kadro iptal edildi. Buna karşılık taşra teşkilatında 15 yeni başmühendislik kadrosu ihdas edildi.

EÜAŞ'TA YENİ MÜHENDİS KADROLARI AÇILDI
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı için 2 müdür yardımcısı, 2 öğretmen, 4 şef, 15 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 10 mühendis, 1 genel müdür yardımcısı, 1 daire başkanı, 2 şube müdürü, 2 müşavir, 6 müfettiş yardımcısı ve 4 başuzman olmak üzere 49 yeni kadro ihdas edildi.
EÜAŞ'ın taşra teşkilatında ise 155'i koruma ve güvenlik görevlisi, 10'u teknisyen, 5'i de daktilograf olmak üzere 170 kadro iptal edilirken, 10'u memur, 30'u veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 30'u mühendis, 5 başuzman olmak üzere 75 yeni kadro ihdas edildi.

TEİAŞ'TA KORUMALAR GİTTİ, TEKNİK KADROLAR AÇILDI
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Merkez teşkilatı için 6 adet müfettişlik kadrosu ihdas edildi. Bunlardan 3'ü birinci derece, 3'ü ise 3'üncü derece kadrolar... TEİAŞ Merkez teşkilatında ayrıca 13 müdür yardımcısı, 7 şef, 7 teknik şef, 25 memur ve 25 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere 77 adet yeni kadro oluşturuldu.
TEİAŞ'ın taşra teşkilatındaki 300 kişilik koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu iptal edildi. Buna karşılık, taşra teşkilatında 367 yeni kadro ihdas edildi. Bunların 5'i teknik öğretmen, 80'i memur, 60'ı veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2'si grup başmühendisi, 80'i mühendis, 20'si şehir plancısı, 70'i tekniker, 50'si ise teknisyenlerden oluşuyor.

YENİKÖY'DE UZMANLAR GİTTİ İTFAİYECİLER GELDİ
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi'ndeki 2 başuzman, 3 uzman, 2 şef, 1 teknik şef, 1 daktilograf, 5 başmühendis, 1 mühendis kadrosu olmak üzere 15 kadro iptal edildi. Buna karşılık 1 istatistikçi ve 10 itfaiyeci kadrosu ihdas edildi.

Önceki ve Sonraki Haberler