1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji politikaları kuruluna ihtiyaç var! - Mustafa UYSAL

Enerji politikaları kuruluna ihtiyaç var! - Mustafa UYSAL

MUSTAFA UYSAL (*) Son yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Bütün görüşlerin temsil edildiği bir meclis...

Enerji politikaları kuruluna ihtiyaç var! - Mustafa UYSAL

MUSTAFA UYSAL (*) 

Son yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiyoruz. Bütün görüşlerin temsil edildiği bir meclis aritmetiği oluştu. 

Bu arada zaman çok hızla akıyor ve 2023 hedefleri için zaman daralıyor. Ülkemizi bu hedefe taşıyacak politikalar, kararlar ve uygulamalar için, yeni model bir fırsat olarak değerlendirilmeli. 

Yeni sistemde, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları yanında 16 bakanlık, sekiz başkanlık, dört ofis ve dokuz politika kurulu yer alıyor. İş süreçleri açısından aralarında yakın ilişki bulunan bakanlıkların birleştirilmesi ile bakanlık sayısı on altıya düşürülüyor. 

Buna karşılık, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Politika Kurulları oluşturuluyor. Bu kurullar, katılımcı bir yönetim anlayışı içinde çalışarak ortak aklın teşekkül etmesine hizmet edecektir. Detayları belli olmamakla birlikte söz konusu kurullarda, ilgili sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar ve bürokratlardan oluşan üyeler yer alacak ve verilere dayalı, ülkenin önceliklerini dikkate alan doğru politikalar üretilmesi için çaba harcanacaktır. 

ENERJİ STRATEJİK BİR ALAN

Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Şeması’nda yer alan dokuz kurul içinde Enerji Politikaları başlığı yer almıyor. Hem stratejik bir alan olması hem de değişim ve dönüşümün ivme kazandığı dinamik bir sektör oluşu nedeniyle enerji politikaları geliştirme süreci için Enerji Politikaları Kurulu teşkil edilebilirdi. 

ENERJİ POLİTİKALARI İÇİN KURUL  

Dokuz kurul içinde enerji başlığı yer almadığına göre, anlaşılan o ki enerji politikaları, ekonomi politikalarının ayrılmaz parçası olarak görülmüş ve bu nedenle ayrı bir kurul ihdas edilmemiş. Ancak şu var ki, ekonomi politikaları içinde mutlaka ihtisas kurulları ve çalışma grupları oluşturulmalı, enerji politikaları da bu konunun ilgililerinden müteşekkil özel bir kurul içinde geliştirilmeli. 

YENİ NESİL OTOMOBİL ENERJİDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ

Enerji sektörünün teknoloji geliştirme ve üretme kısmının ise Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu’nun konusu olacağı anlaşılıyor. Burada şunu özellikle belirtmekte yarar var: Yenilenebilir enerji kaynaklarının tamamen yerli ve milli teknolojiyle geliştirilip değerlendirilmesi, yeni nesil yerli otomobil kadar önemlidir ve bu aslında aynı zamanda yerli otomobilin tamamlayıcı bir unsurudur. 

GELECEK ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ÜZERİNDE ŞEKİLLENECEK 

Dünyada birçok ülke benzin ve mazotla çalışan otomobillerin üretimlerini durdurma kararı alıyor. Çok da uzun olmayan bir gelecekte tüm insanlığı, yeni nesil elektrikli otomobiller, rüzgâr ve güneş gibi enerji kaynağından üretilmiş elektriğin depolandığı piller ve şarj istasyonları üzerinde şekillenen bir gelecek bekliyor. Bu nedenle enerjide sadece enerji kaynağı açısından değil, enerji teknolojileri açısından da dışa bağımlığımızın azaltılması stratejik önemde bir konu. 

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRETİM İHTİYACI   

Türkiye, yüksek büyüme potansiyeli ve dinamizmine sahip bir ülke. Ancak iç tasarruf oranının yetersizliği, yatırımlar için ihtiyaç duyulan kaynağın dışarıdan karşılanmasını zorunlu kılıyor. Bunun için daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak ve daha az tüketmek; yatırım ortamını geliştirmek, yerli kaynakları daha verimli kullanmak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojiye ve yüksek katma değerli üretime yönelmek şart. 

NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI VE LİYAKAT ŞARTI  

Mükemmel tasarlanmış da her yeni yapının başarısı, ancak bunun arkasındaki vizyon ve misyona ve de değişime inanan, nitelikli ve liyakatli kadrolar eliyle mümkündür. Aksi durumda, sisteme uymak ve sistemi geliştirmek yerine sistemi kendisine benzetmeye çalışan yapıların ortaya çıkma riski her zaman vardır. Hele de değişimin yanında gibi görünüp değişime direnç göstermek her kurumda görülebilecek davranış biçimidir. 

Nesillerimizin refahı ve de ülkemizin bekası, önümüzdeki yılları hep birlikte yenilenme ve sıçrama dönemi olarak görüp değerlendirmemize bağlıdır. Bunun böyle olacağını ve yeni yönetim sisteminin bu beklentiyi karşılayacağını umut ve temenni ediyoruz. 

Mustafa UYSAL - İSTANBUL 

(*) Vergi Konseyi Eski Başkanı