1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji yatırımlarına elini çabuk tut teşviği!

Enerji yatırımlarına elini çabuk tut teşviği!

Enerji Günlüğü - (HABER/ANALİZ) Yeni teşvik sistemine göre enerji yatırımlarına dönük "bölgesel destekler"e bakıldığında 2013'ün sonuna kadar başvuranlar,...

Enerji yatırımlarına elini çabuk tut teşviği!

Enerji Günlüğü - (HABER/ANALİZ) Yeni teşvik sistemine göre enerji yatırımlarına dönük "bölgesel destekler"e bakıldığında 2013'ün sonuna kadar başvuranlar, 2014'e oranla daha yüksek oranlarda teşvik alacak. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, enerjide bir an önce dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin 2023' e giden yolda bugünkü enerji üretim kapasitesini 2'ye katlayacağını ve bunun için enerji sektöründe 130 milyar dolarlık yatırım yapılacağını vurgulayarak, bugüne kadar görüştüğü Hollandalı, İspanyol ve Amerikalı yatırımcıların büyük ilgisini çektiğini belirtiyor. Yeni Teşvik Yasası'na bakıldığında ise 5. ve 6. bölgede, enerji sektörüne verilen desteklerde bu durum somut olarak gözleniyor.

Yeni teşvik sisteminii olluşturan, 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe koyulan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararın 17.maddesinin 1.fıkrasına eklenen (i)bendi diyorki:"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 2.maddesinin 4-b grubunda yeralan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları (Karar sayısı:2013/4288) teşvik kapsamındadır. Bu "i bendini" oluşturan enerji yatırımları, aynı zamanda yeni teşvik yasasına göre rüzgar tüneli, maden istihraç ve/veya maden işletme yatırımlarıyla  birlikte "öncelikli yatırım konuları" içinde yeralıyor. Ve yine Yeni Teşvik Yasası'na göre,öncelikli yatırm konuları, "5.bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir, yatırımların 6.bölgede yeralması halinde de bulunduğu bölge desteğine tabidir".

ENERJİ "STRATEJİK YATIRIMLAR"A DA DAHİL

Enerji sektörü yatırımlarına,Yeni teşvik Yasası,nda yeralan "stratejik yatIrım" tanımında da rastlıyoruz:"Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat oranı yüksek aramallarının üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımlardır (Yüzde 50'den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ki münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek enerji yatırımları dahil)ve desteklenmektedir.", Ekonomi Bakanı Çağlayan, stratejik yatırımların, Girdi Tedarik Stratejisi(GİTES)çerçevesinde yeraldığını vurgu layarak, bölge farkı gözetilmeden desteklendiğini ancak 6. bölgede yapılması durumunda ayrıca "gelir vergisi stopajı" ve "10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği" aldığını belirtiyor.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#222222;mso-fareast-language:

TR> 

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#222222;mso-fareast-language:

TR>Yeni Teşvik Yasasına göre Stratejik Yatırımların Teşviği

"Times New Roman";color:#222222;mso-fareast-language:TR>

mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>DESTEK UNSURLARI

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>TÜM BÖLGELER

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>KDV İstisnası

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:15.75pt>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;

mso-fareast-language:TR>VAR

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Gümrük Vergisi Muafiyeti

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:15.75pt>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;

border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;

mso-fareast-language:TR>VAR

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Vergi İndirimi

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Yatırıma Katkı Oranı (%)

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:27.0pt>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>50%

7.5pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:

TR>Sigorta Primi İşveren His. DesteğiDestek Süresi

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:7.5pt>

7.5pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:

TR>7 YIL (6. Bölgede 10 YIL)

8.25pt;vertical-align:baseline>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Yatırım Yeri Tahsisi

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:8.25pt>

8.25pt;vertical-align:baseline>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;

border:none windowtext 1.0pt;mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;

mso-fareast-language:TR>VAR

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>KDV İadesi

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:27.0pt>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>500 Milyon t’nin üzerindeki yatırımların bina-inşaat harcamaları için

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Faiz Desteği

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:27.0pt>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Yatırım tutarının %5′ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon f/ye kadar

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Gelir Vergisi Stopajı Desteği

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:13.5pt>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:13.5pt>

"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;

mso-fareast-language:TR>Sadece 6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

ÇAĞLAYAN: PARK EDEN PARA İYİ PROJELERE GELİR 

Bakan Çağlayan, küresel ekonomik kriz nedeniyle "dünyada park eden"paranın sistemde dolaşmasının ancak 'iyi projelerle" mümkün olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin "2023 planı"ndaki enerji yatırımları için Avrupa ve Amerika'daki "park eden"parayıTürkiye'ye getirmeye çalıştıklarını belirtiyor, "Türkiye'nin 2023 hedefine baktığımızda 130 milyar dolarlık enerji yatırımı var, bu yatırımlar yurtdışındaki parketmiş paranın iştahını kabartıyor,bazı yatırımlar işaret fişeği gibidir."

YATIRIMA 2013 İÇİNDE BAŞLAYANA ÖNCELİK

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla hayata geçirilen Yeni Teşvik Yasası'ndaki büyük ölçekli yatırım kalemleri arasında da yer alan enerji sektörüne dönük yatırımlar, 5. ve 6. bölgede "bölgesel destek" alırken, yatırımlara verilen desteğin 2013 yılı öncelikli olduğu gözleniyor.

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#222222;mso-fareast-language:

TR> 

1184;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm>

 

line-height:15.0pt;vertical-align:baseline>

font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";

color:#666666;mso-fareast-language:TR>Yatırıma katkı oranı (%)

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:

TR>Bölgeler

border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:

TR>Bölgesel Teşvik Uygulamaları

border-left:none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:inset windowtext .25pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-top-alt:inset windowtext .25pt;

background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:

TR>Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

 

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";

color:#666666;mso-fareast-language:TR>

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";

color:#666666;mso-fareast-language:TR>

border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt;

background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>

31.12.2013 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

10.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";

color:#666666;mso-fareast-language:TR>

border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt;

background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>

01.01.2014 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:TR>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:

TR>I

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>15

"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:TR>

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>10

"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:TR>

border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt;

background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:blue;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>25

"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:TR>

border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-alt:solid windowtext .75pt;

background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;height:16.5pt>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:red;border:none windowtext 1.0pt;

mso-border-alt:none windowtext 0cm;padding:0cm;mso-fareast-language:TR>20

"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:TR>

15.0pt>

mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:#666666;mso-fareast-language:

TR>II

none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;

mso-border-top-alt:solid windowtext .75pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .75pt;

mso-border-alt:solid windowtext .75pt;background:transparent;padding:4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt;

height:16.5pt>

Önceki ve Sonraki Haberler