1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerji yöneticiliğine sadece lisanslılar alınacak

Enerji yöneticiliğine sadece lisanslılar alınacak

Enerji Günlüğü - Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, yürütülen eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri ile ilgili esaslar belirlendi. Enerji ve Tabii...

Enerji yöneticiliğine sadece lisanslılar alınacak

Enerji Günlüğü - Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında, yürütülen eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri ile ilgili esaslar belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 'Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, enerji yöneticisi eğitimlerine mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilecek. Eğitime katılmak isteyenler, ilgili kayıt formu ile Genel Müdürlüğe, yetkilendirilmiş kurumlara veya şirketlere başvuracak. Eğitimlerin ardından yapılan merkezi sınavda başarılı olanlara, Genel Müdürlük tarafından enerji yöneticisi sertifikası verilecek. Genel Müdürlüğün enerji yöneticisi eğitimi ve enerji verimliliği etüt çalışmalarını yürüten birimlerinde en az iki yıl görev yapan ve bu çalışmalarda fiilen görev alan ve bulunan mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış personeline başvurmaları halinde, başka bir koşul aranmaksızın enerji yöneticisi sertifikası verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı bünyesinde görevlendirilecek enerji yöneticilerinin sertifikalandırılması için, bu kurum ve kuruluşlarca Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak Genel Müdürlük işbirliği ile düzenlenen uygulamalı enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve Genel Müdürlük işbirliği ile bu kurum veya kuruluşlarca yapılan sınavda başarılı olan, en az lisans eğitimi almış kişilere Genel Müdürlük tarafından enerji yöneticisi sertifikası verilebilecek. Bu kurslara, öncelikle mühendislik alanında eğitim almış olanlar, bunun mümkün olmaması halinde teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde eğitim almış olanlar, bunun da mümkün olmaması halinde diğer alanlarda lisans eğitimi almış olanlar kabul edilecek. Bu fıkra kapsamında enerji yöneticisi sertifikası alanlardan, mühendislik veya teknik eğitim fakültelerine eşdeğer düzeyde lisans eğitimi almış olanlar kamu görevlerinin sona ermesi halinde, bu fıkrada tanımlanan kurumlar dışında da enerji yöneticisi olarak görev yapabilecek.

SANAYİ VE BİNA SEKTÖRLERİ
Etüt-proje eğitimlerine mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler kabul edilecek. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sanayi veya bina sektörleri için düzenlenen enerji yöneticisi kurslarına katılarak sertifika almaya hak kazanmış olanlara, sanayi veya bina kategorisinde enerji yöneticisi sertifikası verilmeye devam edilecek. Bu sertifikalar 1 Ocak 2014 tarihine kadar ilgili sektörde geçerli sayılacak. Kanunun ve/veya Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce sanayi ve bina sektörlerine yönelik düzenlenen enerji yöneticisi eğitimlerine katılan ve yapılan sınavlarda başarılı olduğunu belgeleyen veya enerji yöneticisi sertifikası verilmesi için mevzuat ile belirlenen koşulları ilgili mevzuatın yürürlükte olduğu süre zarfında sağladığını belgeleyebilen, en az lisans eğitimi almış kişilere, 1 Ocak 2014 tarihine kadar başvurmaları halinde, başkaca bir koşul aranmaksızın enerji yöneticisi sertifikası verilecek. Bu şekilde verilecek enerji yöneticisi sertifikaları bina veya sanayi sektörleri için düzenlenecek.

Sanayi ve bina sektörleri için ayrı ayrı düzenlenmiş olan enerji yöneticisi sertifikalarının en geç 1 Ocak 2014 tarihine kadar Genel Müdürlüğe başvurmak suretiyle birleştirilmesi gerekecek. Bu tarihe kadar birleştirme yapılmayan sertifikalar, bu tarihten itibaren geçersiz sayılacak. Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sanayi ve bina sektörleri için verilen eğitim-etüt-proje sertifikaları aynı sektör için etüt-proje sertifikası yerine geçecek. Ancak, eğitim-etüt-proje sertifikası sahibi kişilerin istekleri halinde, başkaca bir koşul aranmaksızın sertifikaları etüt-proje sertifikasına dönüştürülecek. Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce düzenlenen eğitimler için bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacak. Bu eğitimlere katılanların sınavları eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girmesini takip eden bir ay içinde yapılacak. Girdiği ilk sınavda başarılı olamayanlar için yapılacak ikinci sınavlar da 1 Aralık 2012 tarihine kadar bu kurum ve kuruluşlarca yapılacak.