1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. Enerjide gerekli taşınmazların temini netleştirildi

Enerjide gerekli taşınmazların temini netleştirildi

Enerji Günlüğü - Elektrik, petrol ve doğal gaz lisansı sahiplerinin ihtiyaç duydukları taşınmazların EPDK tarafından kamulaştırılması, irtifak hakkı...

Enerjide gerekli taşınmazların temini netleştirildi

Enerji Günlüğü - Elektrik, petrol ve doğal gaz lisansı sahiplerinin ihtiyaç duydukları taşınmazların EPDK tarafından kamulaştırılması, irtifak hakkı tesisi, kiralama, bedelsiz kullanım izni veya mülkiyet devri işlemleri netleştirildi. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurum Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerinine İlişkin Usul ve Esaslar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece verilen petrol ve doğal gaz önlisans/lisansları kapsamında ihtiyaç duyulan taşınmazların teminine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi esnasında uygulanacak usul ve esaslar kapsamında EPDK tarafından yapılacak kamulaştırma ve diğer taşınmaz temini işlemlerinde uygulanacak iş ve işlemler ile Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi.

Buna göre işlemler, özel mülkiyete konu taşınmazlar için kamulaştırma; Maliye Hazinesinin mülkiyetinde ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlarda irtifak hakkı tesisi, kiralama yapılması ve bedelsiz kullanım izni verilmesi ve Maliye Hazinesi dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlarda mülkiyet devri yoluyla temin edilecek.

LİSANS SAHİPLERİ YAZILI BAŞVURACAK

Lisans sahipleri, mülkiyet durumuna ve kullanım amacına göre farklılık gösteren işlemlerin her biri için talepte bulunacak ve kapsamı Kurul tarafından belirlenen  dilekçe örnekleri ve yine Kurulca belirlenen gerekli belgelerle yazılı olarak başvuruda bulunacaklar. Başvurularda talep edilen taşınmaz temin yöntemini ayrıca belirtecekler. Acele kamulaştırmalarda lisans sahibi tüzel kişi tarafından içeriği Kurul tarafından belirlenmiş ve bu taşınmazın acele kamulaştırmasına gerekçe teşkil edecek teknik, ekonomik ve çevresel değerlendirmeleri ihtiva eden gerekçeli teknik raporun düzenlenerek Kuruma ibraz edilmesi şart olacak.

EPDK tarafından verilen lüzum kararları ve kamulaştırma kararları kamu yararı kararı yerine geçecek. Bu kararlar ve 6446 sayılı Kanunun 19’ncu maddesi dâhilinde verilen kamu yararı kararları başka bir merciin onayına tabi olmayacak. Usul ve esaslar geriye dönük olarak da uygulanabilecek.

LİSANSSIZ TESİSLER İÇİN KARAR ALINMAYACAK

Lisanssız elektrik üretim faaliyeti kapsamındaki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin bu faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz temin talepleri karşılanmayacak ve kamu yararı gibi kamulaştırmaya müteallik herhangi bir karar alınmayacak.

YENİLENEBİLİR TESİSLER İÇİN KAMULAŞTIRMA SINIRLARI

Hidrolik enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen maksimum su kotu kamulaştırma sınırı olarak belirlenecek. Rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinde türbin koordinatı merkez kabul edilerek, merkezden itibaren türbin rotor çapının yarısı kadar mesafelerden geçen 12 kenarlı eşkenar çokgenler şeklindeki kanat iz düşüm alanı kamulaştırma alanı olarak belirlenecek. Jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerinde ise santral yeri için gerekli olan taşınmaz temini işlemleri Kurum tarafından; bunun dışında kalanlar ilgili idarelerce yürütülecek.

Enerji Günlüğü