1. HABERLER

  2. PETROL

  3. Enerjide vergi kaçakçılığına 5 yıla kadar hapis cezası

Enerjide vergi kaçakçılığına 5 yıla kadar hapis cezası

Petrol, LPG ve elektrik piyasasında vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik bazı yeni tedbirler getirildi. Sahtecilik, hile ve izinsiz üretime 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. 

Enerjide vergi kaçakçılığına 5 yıla kadar hapis cezası

Enerji Günlüğü - Petrol, LPG ve elektrik piyasasında vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik bazı yeni tedbirler getirildi. Sahtecilik, hile ve izinsiz üretime 5 yıla kadar hapis cezası verilecek. 

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik kapsamında vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik bazı katı tedbirler alındı. 

VERGİ TAHSİLATINI GARANTİLEMEK ÜZERE TEMİNAT

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı; Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi olanlardan yeni işe başlayanlarda 10 milyon Türk lirasına kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon Türk lirasını geçmemek üzere teminat alabilecek. 

Bu kapsamda bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden de teminat alınabilecek. 

VERGİ KAÇIRANLARA 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Ödeme kaydedici cihazlarda gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını çeşitli biçimlerde engelleyen, cihazın mührünü kaldıran, bilgileri değiştiren veya silenler ile verilerin kamu kuruluşlarına iletilmesini engelleyenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alacaklar.  

VERGİ BORCU OLANLARA LİSANS YOK

Petrol Piyasası Kanunu’nda “Lisansların tâbi olacağı usul ve esaslar” başlıklı 3. maddeye eklenen fıkra ile lisans başvurusu, lisans tadili veya süre uzatımı başvuruları değerlendirilirken, başvurucunun Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına bakılacak. Vadesi geçmiş borcu bulunanların lisans işlemleriyle ilgili talepleri yerine getirilmeyecek. 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasasında faaliyet gösterenlerin lisans işlemleriyle ilgili talepleri de SGK borcunun ve GİB nezdinde vadesi geçmiş borcunun ya da idari para cezası borcunun bulunmamasına bağlı olarak yerine getirilecek. 

DAĞITICI BAYİDEKİ DENETİM SİSTEMİNDEN SORUMLU OLACAK 

Dağıtıcı lisansı sahibi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yetkilendirilen tüzel kişiler aracılığıyla denetim sistemini kurup uygulayacaklar. Denetim sisteminin kurulması ve işletilmesindeki aksaklık veya kusurlardan dağıtıcı lisansı sahibi ve yetkilendirilmiş tüzel kişiler müştereken sorumlu olacaklar. Bu hüküm 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Dağıtıcılarla ilgili bir yeni düzenleme de dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretiyle ilgiliydi. Buna göre dağıtıcılar herhangi bir dağıtıcıdan aldıkları akaryakıtı başka bir dağıtıcıya satamayacaklar. Bu hüküm de 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlük kazanacak. 

Ayrıca dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretine ilişkin hükümlere aykırı davrandığı tespit edilen dağıtıcılara idari para cezası uygulandıktan sonra aynı hükümlere aykırılığın lisans sahibi tarafından iki yıl içinde tekrar edilmesi halinde, dağıtıcının lisansı iptal edilecek. 

HİLE YAPANLARA BİR DAHA LİSANS VERİLMEYECEK

Kanuna göre yapılan talep veya işlemlerde, kanuna karşı hile veya yalan beyanda bulunanların lisansları iptal edilecek. Bu hüküm kapsamında lisansı iptal olanlara yeni lisans da verilmeyecek. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda ise iptale konu fiilin işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara ve bu kişilerin ortak, yönetim kurulu başkanı veya üyesi olduğu ya da temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişilere de bir daha lisans verilmeyecek.

SAHTE EVRAK TESİSTEKİ FAALİYETİ DURDURACAK

Petrol Piyasasında faaliyet gösterenlerden evrakta sahtecilik yapan veya bu evrakı kullananlara ait tesislerin faaliyetleri, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, geçici olarak durdurulacak. Ancak rafineri tesisleri bu hüküm kapsamında tutulmayacak. 

Ayrıca bu kapsamda faaliyeti durdurulan tesisler için, mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmeyecek. Mahkeme kararı suçu tespit ederse lisans iptal edilecek ve belirlenecek para cezası ödenene kadar o tesis için herhangi bir şekilde lisans düzenlenemeyecek. 

TEMİNAT YATIRMAYANIN DA FAALİYETİ DURUDURULACAK

Faaliyet durdurma işlemi, teminat yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere de uygulanacak. Petrol Piyasası, LPG Piyasası veya Elektrik Piyasasında faaliyet gösteren ve devletin talep ettiği teminat tutarını yatırmayanların ilgili piyasa faaliyeti teminat verilinceye kadar durdurulacak. Bu süre içinde söz konusu tesis veya faaliyet için başka bir gerçek veya tüzel kişiye de lisans verilmeyecek. 

İZİNSİZ PETROL ÜRÜNÜ ÜRETİMİNE HAPİS CEZASI

EPDK’dan izin almadan akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişilere, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yirmi bin güne kadar adlî para cezası verilecek. 

Akaryakıt yerine kullanılan diğer ürünler yönünden de aynı hüküm geçerli olacak. 

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler