1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EPDK çeşitli malzeme alacak

EPDK çeşitli malzeme alacak

Enerji Günlüğü – EPDK İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 200.000 adet Numune alma şişesi, kapağı ve ambalajı ile muhtelif cins...

EPDK çeşitli malzeme alacak

Enerji Günlüğü – EPDK İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 200.000 adet Numune alma şişesi, kapağı ve ambalajı ile muhtelif cins ve miktarda Mühür satın alacak.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'deki ilanına göre, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacı 200.000 adet Numune alma şişesi, kapağı ve ambalajı ile muhtelif cins ve miktarda Mühür kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, DMO Ticari Şartnamesi ile İhale Ek Şartlar Listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacak.

İhale teklifleri iç içe konulmuş iki zarf halinde 11.03.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlük, III Nolu Satınalma Daire Başkanlığına gönderilmiş olacak. Saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek.

ihale dokümanları Genel Müdürlük III Nolu Satınalma Daire Başkanlığında ve Ofis internet sitesinde görülebilecek. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedelini (130,00-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları zorunlu.