1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. EPDK doğalgaz ihracatı iletim tarifesini ayrıca belirleyecek

EPDK doğalgaz ihracatı iletim tarifesini ayrıca belirleyecek

EPDK, doğalgaz ithalatında iletim tarifelerini farklı yöntemlerle belirleyecek.

EPDK doğalgaz ihracatı iletim tarifesini ayrıca belirleyecek

Enerji Günlüğü - EPDK, doğalgaz ithalatında iletim tarifelerini, Bakanlığa danışmak kaydıyla, farklı yöntemlerle belirleyecek.

Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklik düzenlemesiyle Yönetmeliğin “İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları yeniden düzenlendi ve doğalgaz ihracatında iletim tarifeleriyle ilgili yetki tanımlaması yapıldı. 

Buna göre EPDK, doğalgaz ihracatına ilişkin iletim tarifelerini yurtiçi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre belirleyebilecek. 

EPDK daha önce de transit doğal gaz iletiminin teşvik edilmesi amacıyla transit iletim tarifelerini yurt içi iletim tarifelerinden farklı usul ve esaslara göre tespit etme yetkisine sahipti. Yeni düzenleme, ilgili hükme ihracata ilişkin iletim tarifelerini de ekledi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşünü almak kaydıyla EPDK’nın yurtdışı tarifelerini belirleme yetkisini yeniden tanımladı. 

Ayrıca iletim ve sevkiyat kontrol tarifelerinin neleri kapsayacağı konusunda da değişiklikler oldu. İletim ve sevkiyat kontrol tarifeleri bundan böyle üretilen ve ithal edilen doğal gazın nakli için iletim şebekesinden yararlanan eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygulanacak ve şebeke işleyiş düzenlemeleri (ŞİD) kapsamında tanımlanan iletim bedeli ile üretilen, ithal ve ihraç edilen doğal gazın sevkiyat kontrolüne ilişkin bedeller ile tarifelerin uygulanmasına ilişkin hüküm ve şartlardan oluşacak.

İlgili Haberler
Önceki ve Sonraki Haberler