1. HABERLER

  2. DOĞALGAZ

  3. EPDK: Faturalı-faturasız gaz aboneleri eşitlendi

EPDK: Faturalı-faturasız gaz aboneleri eşitlendi

Enerji Günlüğü - EPDK, parası peşin ödenen doğalgazın zamlardan etkilenmesini getiren düzenlemenin faturalı ve ön ödemeli sayaç kullanıcıları arasındaki...

EPDK: Faturalı-faturasız gaz aboneleri eşitlendi

Enerji Günlüğü - EPDK, parası peşin ödenen doğalgazın zamlardan etkilenmesini getiren düzenlemenin faturalı ve ön ödemeli sayaç kullanıcıları arasındaki adaletsizliği gidermeyi hedeflediğini açıkladı. 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ön ödemeli sayaçlarla satın alınan doğalgaz konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada ön ödemeli sayaçların geçmişte hem tüketici hem de dağıtım şirketi (satıcı) lehine özellikleri bulunduğu belirtildi. Söz konusu sayaçların her iki taraf için de aleyhte sonuçlar ortaya çıkarabildiği, sık sık arızalara neden olduğu, piyasanın işleyişini olumsuz yönde etkileyen mali risklerinin bulunduğu belirtilirken “En önemlisi de Kanun kapsamında hedeflenen piyasa yapısında aksaklıklara neden olduğu görülmektedir” denildi. 

Faturalı (mekanik) sayaç kullanmakta olan tüketicilerin tükettikleri doğalgazın reel ve güncel değerini öderken, yani maliyeti yansıtan fiyatları öderken, ön ödemeli sayaç kullanan tüketicilerin, tükettikleri doğalgazın maliyetini yansıtan fiyatları ödemediklerine değinilen açıklamada “Bu iki grupta yer alan tüketicilerin, birim metreküp başına farklı fiyatlarla karşı karşıya kalmalarının, tüketiciler arasında eşitsiz ve adaletsiz bir uygulama ortaya çıkmasına neden olduğu görülmektedir” ifadesi kullanıldı. 

Peşin alınan doğalgaz zamlardan etkilenecek

Ön ödemeli ve faturalı sayaç kullananlar arasındaki ayrımın ortadan kaldırılması, adil faturalandırmanın sağlanabilmesi ve tüketiciler arasında eşitliğin sağlanabilmesi adına ön ödemeli sayaç kullanan tüketiciler için TL satış/TL düzeltme/TL yükleme gibi parasal değer üzerinden doğalgaz tedariki yapılmasına imkan tanındığına değinilen EPDK açıklamasında şöyle denildi: 

“Yapılan düzenlemede, halihazırda sayaçlardaki önceden satın alması tamamlanmış olan doğalgaz alımları için tüketicilerin kazanılmış haklarından dolayı herhangi bir işlem yapılmaması hükmü eklenmiştir. Yani, tüketicilerin mevcut sayaçlarındaki kazanılmış hakları korunmuştur.” 

EPDK açıklamasında “Peki ön ödemeli sayaçlarda bu uygulama nasıl yapılacaktır?” sorusuna cevaben şu ifadeler yer aldı: 

“Uygulama esnasında, tüketicilerin sayaçlarında bulunan krediler ile ilgili herhangi bir uygulama yapılmaksızın öngörülen sistemde dağıtım şirketlerinin aylık olarak sayaçlarda okuma yapılması, bu okumalar üzerinden dönemsel olarak ortalama günlük tüketim miktarlarının hesaplanması, yapılan doğal gaz alımları sonrasında bu tüketim miktarları üzerinden işlem yapılması, dönem içerisinde düzeltme katsayısı değişikliklerinde, ısıl değer değişikliklerinde ve meydana gelebilecek olası fiyat değişimlerinde, son doğal gaz alımından değişime kadar olan süredeki tüketimlerin düşülmesi ve kalan miktar için güncelleme yapılması öngörülmektedir.

Ayrıca, düzenleme kapsamında dağıtım şirketleri tamamıyla sınırsız bir serbestliğe sahip olamayacaktır. Dağıtım şirketi tarafından uygulanması düşünülen yöntem Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına sunulacaktır. Kurul’un önerilen yöntemi uygun bulması halinde uygulamaya geçilebilecek olup, Kurul’un önerilen yöntem üzerinde değişiklik yapma hakkı da saklı kalacaktır.”

EPDK, yapılan düzenlemeyle nelerin getirildiğini de madde madde şöyle sıraladı: 

- Tüketiciler arasındaki eşitsizlik ve farklı uygulamalar ortadan kaldırılmaktadır

- Adil ve hakkaniyetli faturalandırma yapılması sağlanmaktadır

- Sayaçlardaki mevcut satın alınmış doğal gaz miktarları bu düzenlemeden etkilenmeyecektir

- Tüketicilerin mevcut  kazanılmış hakları korunmaktadır

- Dağıtım şirketi uygulama konusunda tamamen serbest değildir, uygulama yöntemini Kurul onayına sunacaktır

- Uygulama yakından takip edilerek gerekli durumlarda müdahale edilecektir.

 
Önceki ve Sonraki Haberler