1. HABERLER

  2. PETROL

  3. EPDK, Gözetim Yetki Belgesi başvuruları için duyuru

EPDK, Gözetim Yetki Belgesi başvuruları için duyuru

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bağımsız gözetim firmalarına verilen Gözetim Yetki Belgesini almak üzere kuruma yapılacak...

EPDK, Gözetim Yetki Belgesi başvuruları için duyuru

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bağımsız gözetim firmalarına verilen Gözetim Yetki Belgesini almak üzere kuruma yapılacak başvurularda aranacak bilgi ve belgeleri düzenledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 20 Haziran 2013 tarihli ve 4460-8 sayılı Kararı ile değiştirilen 4 Nisan 2007 tarihli ve 1153 sayılı Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı'nın ilgili maddesi uyarınca "Gözetim Yetki Belgesi" almak üzere Kuruma yapılacak başvurularda, şu bilgi ve belgeler aranacak;

"1) Bağımsız gözetim faaliyetinde bulunmak istenildiğine dair başvuru dilekçesi,

2) Şirket ortaklarının başka bir bağımsız gözetim firmasında ve/veya ulusal marker eklemekle yükümlü herhangi bir lisans sahibinde ortaklığının bulunmadığına ve başka bir bağımsız gözetim firmasında yönetici veya çalışan unvanı altında çalışmadığına ilişkin beyanları,

3) Şirketin, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere nezaret ile ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında Türk Akreditasyon Kurumundan veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite olduğuna dair akreditasyon sertifikası ve ekleri,

4) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret alanında akredite olunan prosedürler ve çalışma talimatlarının onaylı örneği,

5) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait oda sicil kaydı,

6) Son altı ay içerisinde düzenlenmiş şirkete ait yetki belgesi,

7) Şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişilerin adı ve soyadı, TC uyruklular için kimlik numarası, diğerleri için varsa eşdeğer numara, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgileri ile tüzel kişiye doğrudan ortak olan tüzel kişilerin unvanı, bağlı oldukları oda, oda sicil numarası, hisse oranı ve sermaye tutarı bilgilerinin beyan edildiği veya bağlı olunan oda tarafından bildirildiği ortaklar hisse dağılım beyanı,

8) Şirket ortaklarının daha önce bu maddenin sekizinci fıkrasına göre gözetim yetki belgesi iptal edilmiş olan bir bağımsız gözetim firması ortağı olmadığına ilişkin beyanları,

9) Gözetim yetki belgesi alma bedeli olan 10 bin liranın Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdindeki, ilgili Kurum hesabına yatırıldığına dair belge."

Önceki ve Sonraki Haberler