1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EPDK toplam kurulu gücü 12.350 MWm’lik 351 üretim lisansı verdi

EPDK toplam kurulu gücü 12.350 MWm’lik 351 üretim lisansı verdi

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçen yıl kurulu gücü toplamda 12 bin 530 MWm'e (megavat mekanik enerji) karşılık gelen 351...

EPDK toplam kurulu gücü 12.350 MWm’lik 351 üretim lisansı verdi

Enerji Günlüğü - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), geçen yıl kurulu gücü toplamda 12 bin 530 MWm'e (megavat mekanik enerji) karşılık gelen 351 üretim lisansı verdi. EPDK'nın ''Elektrik Piyasası Sektör Raporu 2011''e göre, 2010'da Türkiye'nin kurulu gücü 48 bin 591 megavat (MW) iken bu oran 2011'de yüzde 8,9 artarak 52 bin 911 MW'ye yükseldi. Geçen yıl 229 bin 395 GWh'lik üretime karşılık 4 bin 556 GWh ithalat, 3 bin 645 GWh ihracat gerçekleşti. Tüketim ise 2010 yılına kıyasla yüzde 9 artarak geçen yıl 229 bin 319 GWh oldu.
Tüketim Aralık ayında 21 bin 5 GWh ile en yüksek seviyeye ulaştı. Elektrik üretiminin kuruluşlara dağılımında EÜAŞ yüzde 32, üretim şirketleri yüzde 27, yap-işlet yüzde 20, EÜAŞ'a bağlı ortaklıklar yüzde 8, yap-işlet-devret yüzde 6, otoprodüktörler yüzde 5 ve işletme hakkı devri yüzde 2 paya sahip oldu. Üretimin kaynaklara dağılımın da ise doğalgaz yüzde 44,7, hidrolik yüzde 22,8, linyit yüzde 16,9, ithal kömür yüzde 10, rüzgar yüzde 2,1, fuil oil yüzde 1,5 ve diğer kaynaklar yüzde 2 oranında gerçekleşti.

Yenilenebilir enerjinin payı kömüre yaklaştı

Doğalgazın payında son yıllarda azalma görülmekle beraber genel olarak yüzde 40 ile yüzde 50 aralığında değişti. Benzer şekilde kömürün payı da yüzde 25 ile yüzde 30 arasında oldu.
Yenilenebilir enerjinin payı 2007-2009 döneminde artmış olmakla beraber son yıllarda belirli oranda düştü. Yenilenebilir kaynakların payı kömürden üretilen enerjinin payına yaklaştı. Yenilenebilir enerjiye ilişkin teşvik mekanizmasının yeni devreye girmesi ve sadece 2011 yılı Aralık ayında uygulanması nedeniyle, mekanizmanın etkisinin ölçülmesi için henüz erken olduğu değerlendirildi.

Üretimde yüzde 44 yerli kaynaklar kullanıldı

2011 yılı itibariyle üretimin yüzde 44'ü yerli kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi. Üretimin yerli ve ithal olarak gelişimi incelendiğinde ithal kaynaklardan üretimin geçmiş yıllarda daha yüksek olduğu görüldü. İthal kaynaklardan üretimi temel olarak doğalgaz ve ithal kömürden yapılan üretim oluşturdu.
2011 yılı itibariyle özellikle verilen üretim, otoprodüktör ve toptan satış lisanslarında önemli artış kaydedildi. Üretim alanında hidrolikte 150, doğalgazda 60, rüzgarda 120, jeotermalde 6, fuel oilde 2, linyitte 1, ithal kömürde 3, biokütlede 3, biyogazda 5 ve çöp gazında 1 olmak üzere toplam 351 lisans verildi.

Önceki ve Sonraki Haberler