1. HABERLER

  2. ELEKTRİK

  3. EPDK’dan elektrik lisans sahiplerine ilerleme raporu hatırlatması

EPDK’dan elektrik lisans sahiplerine ilerleme raporu hatırlatması

EPDK, elektrik üretim lisansı sahibi şirketlerden, projenin ilerleme raporlarını mutlaka, eksiksiz ve zamanında iletmelerini isteyerek bazı hatırlatmalarda bulundu.

EPDK’dan elektrik lisans sahiplerine ilerleme raporu hatırlatması

Enerji Günlüğü - Enerji Günlüğü - EPDK, elektrik üretim lisansı sahibi şirketlerden, projenin ilerleme raporlarını mutlaka, eksiksiz ve zamanında iletmelerini isteyerek bazı hatırlatmalarda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Temmuz 2021 döneminde Kurum'a sunulması gereken ilerleme raporlarına ilişkin bir duyuru yayınladı. Duyuruda, Kurum'dan lisans almış tüzel kişilerin tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında her yılın Ocak ve Temmuz ayları içinde yarı yıllık gerçekleşmeleri içerecek şekilde ilerleme raporu sunmaları gerektiği hatırlatıldı.

İlerleme raporu sunulmaması, ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmeme anlamına geldiğinden, ilerleme raporu sunmayan tüzel kişiler hakkında yaptırım ve ceza uygulanabilecek.

Duyuruda Kuruma sunulan ilerleme raporlarının incelenmesi neticesinde, lisans sahibi tüzel kişilerin ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla bazı hususların hatırlatılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şu hususlar hatırlatıldı:

"1) İlerleme raporlarının, lisans sahibi tüzel kişilerce her yılın Ocak ve Temmuz aylarında elektronik ortamda Kurumumuza sunulmuş olması gerekmektedir.

2) İlerleme raporu sunma yükümlülüğü, lisansın verildiği tarih ile bu tarihi takip eden ilk ilerleme raporu dönemi arasının 90 (Doksan) günden fazla olması halinde içinde bulunulan dönemde, aksi takdirde bir sonraki dönemde başlamakta ve tesisin tamamlandığı tarih itibarıyla sona ermektedir.

3) Rapor dönemi itibarıyla herhangi bir ilerleme kaydedilmemiş olması durumunda dahi, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, gerekçesi belirtilmek suretiyle ilerleme raporu sunulması zorunludur.

4) Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler tarafından, Kurumumuz internet sayfasında yayımlanan ilerleme raporlarına ilişkin açıklamaların incelenmesi gerekmektedir.

5) İlerleme raporları, üretim tesislerinin kaynaklarına ve durumlarına göre Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümleri kapsamında elektronik ortamda hazırlanır. Bu sebeple; ilerleme raporu sunma yükümlülüğü bulunan tüzel kişilerin, bildirim yapma konusunda yetkilendirecekleri kişileri Kurumumuz internet sayfasında yapılan duyuruları dikkate alarak Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine tanımlamaları gerekmektedir.

6) Üretim faaliyeti göstermek üzere Kurumumuzdan lisans almış tüzel kişiler, lisanslarına dercedilen tesis tamamlanma tarihi ile uyumlu termin programı sunmakla yükümlüdür. Söz konusu termin programına, Enerji Bildirim Sistemine giriş yapılarak doğrudan erişilebilir.

7) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine giriş yaparak doğrudan erişebilecekleri tabloyu, ilgili dönemlerde gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda doldurur.

8) İlgili lisans sahibi tüzel kişiler, Kurumumuz Enerji Bildirim Sistemine giriş yaparak daha önce gerçekleştirdiklerini belirttikleri faaliyetlere yönelik bilgi ve belgeleri sisteme ek olarak yüklerler. Ayrıca, Kuruma bilgi verilmesinde gerek görülen diğer konular da sistemde ilgili bölüme yüklenebilir.

9) İlerleme raporları, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak imzalanır."